Nieuws over Linda Voortman

GroenLinks staat voor zekerheid voor zorgwerknemers

Goede zorg gaat om mensen

GroenLinks wil dat er een overnameplicht van personeel komt voor zorgaanbieders. Als een gemeente bij een aanbesteding een nieuwe zorgaanbieder kiest is deze verplicht het bestaande personeel met behoud van rechten over te nemen. Op die manier blijven mensen zorg krijgen van de zorgverlener die zij kennen. Tweede-Kamerlid Linda Voortman dient een amendement in op de nieuwe WMO om dat te regelen.

Lees verder

GroenLinks: fundamentele hervorming commissie Stiekem nodig

GroenLinks wil dat de Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de commissie Stiekem) fundamenteel wordt hervormd. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Deze commissie leent zich niet voor quick wins of houtje-touwtje oplossingen. We moeten de tijd nemen om serieus na te denken over hoe wij de democratische controle op onze inlichtingendiensten vorm geven.”

Lees verder

Referendum vanaf volgend jaar een feit

Dankzij een wetsvoorstel van GroenLinks samen met D66 en PvdA kent Nederland vanaf 2015 een raadgevend referendum. Vandaag werd het wetsvoorstel in de Eerste kamer aangenomen. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman; “Dit referendum geeft mensen veel meer directe invloed op de besluiten die in Den Haag worden genomen.”

Lees verder

Stop medewerking aan illegale NSA-praktijken

GroenLinks wil dat de regering scherpe eisen gaat stellen aan informatie die verkregen wordt van buitenlandse inlichtingendiensten. Nederland moet niet langer meewerken aan gegevensuitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten, als er grote onduidelijkheid bestaat  over of de verkregen informatie via mensenrechtenschendingen is verzameld. Dat zal Tweede Kamerlid Linda Voortman woensdag voorstellen in het Kamerdebat over de NSA.

Lees verder

GroenLinks wil overheidsgebouwen openstellen voor publiek

GroenLinks wil dat markante overheidsgebouwen, zoals het Catshuis, de Trêveszaal en het torentje jaarlijks open worden gesteld voor het publiek. Afgelopen zaterdag gebeurde dat bij een aantal gebouwen tijdens het Grondwetsfestival. Tweede Kamerlid Linda Voortman heeft schriftelijke vragen gesteld waarin het kabinet wordt opgeroepen gebouwen zoals het torentje jaarlijks open te stellen.

Lees verder

GroenLinks wil einde aan gedwongen alfahulpconstructies

GroenLinks wil dat minister Asscher een einde maakt aan gedwongen alfahulpconstructies. Dat laat GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman weten in reactie op het rapport van de commissie Kalsbeek. Die concludeert dat er een einde gemaakt moet worden aan de alfahulpconstructie, omdat op die manier de rechten van zorgmedewerkers uitgehold kunnen worden.

Lees verder