Nieuws over Linda Voortman

Participatiewet is een zoek-het-zelf-maar-uit-wet

De Participatiewet zorgt er niet voor dat mensen met een arbeidshandicap kunnen meedoen, maar maakt dat zij het zelf maar uit moeten zoeken. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman aan de vooravond van de behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer. Zij heeft hevige kritiek op de geplande miljardenbezuiniging op mensen met een arbeidshandicap. Voortman vreest dat door de wet meer mensen met een arbeidshandicap thuis komen te zitten, met name omdat veel banen in de sociale werkvoorziening verloren gaan, terwijl nog allerminst zeker is dat de banen bij reguliere werkgevers er ook echt komen. Ook vindt ze dat er te weinig ruimte voor mensen is om de hulp te krijgen die bij hun past.

Lees verder

Bezuiniging op langdurige zorg kost banen en koopkracht

Linda Voortman

De bezuinigingsoperatie van het kabinet op de langdurige zorg gaat ten koste van werkgelegenheid en de koopkracht van mensen. Daarvoor vreest Tweede Kamerlid Linda Voortman. Zij zal vanavond in het Kamerdebat over de langdurige zorg vragen om een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) van kabinetsplannen met betrekking tot de zorg.

Lees verder

Hervorming zorg mag niet leiden tot stijging premies

De hervorming van de langdurige zorg mag er niet toe leiden dat mensen meer geld kwijt zijn aan zorgpremies. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman in reactie op het nieuws dat de zorgpremie volgend jaar met honderd tot tweehonderd euro zal stijgen. Zij heeft een Kamerdebat aangevraagd.

Lees verder

GroenLinks pleit voor uitstel WMO

GroenLinks wil dat de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met een jaar wordt uitgesteld. Dat zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman vandaag in de Kamer. Zij vindt uitstel tot 1 januari 2016 noodzakelijk, nu de gemeenten hebben aangegeven dat ze door de geplande bezuiniging van 1,5 miljard niet op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor dagbesteding  en begeleiding. Voortman wil dat de miljardenbezuiniging op zorg aan huis van tafel gaat.

Lees verder

Minister Asscher moet snel dienstencheques mogelijk maken

GroenLinks wil dat Minister Asscher van Sociale Zaken zo snel mogelijk dienstencheques invoert, om zorg betaalbaar te maken en banen te behouden. Vorige week sprak de FNV haar steun uit voor het het idee van deze dienstencheques, waarmee onder andere huishoudelijke zorg kan worden ingekocht. Een idee dat al eerder door GroenLinks in Amsterdam en in de Tweede Kamer werd gelanceerd. Hiermee wordt de huishoudelijke zorg een stuk goedkoper en kan een deel van de bezuiniging van het Rijk worden opgevangen. Ook kunnen veel thuiszorgmedewerkers op deze manier hun baan behouden.
 

Lees verder