Nieuws over Linda Voortman

Door bezuinigingen dreigen mensen hun zorg thuis te verliezen

Door de bezuinigingen op de zorg die mensen thuis krijgen, zoals huishoudelijke zorg en dagbesteding, dreigen veel mensen de zorg die ze nu thuis krijgen te verliezen. Dat stelt Linda Voortman in een reactie op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voortman vreest dat de wet ertoe leidt dat meer mensen in een zorginstelling of ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Lees verder

Houd wijkverpleegkundige buiten het eigen risico

Mensen mogen, als het aan GroenLinks ligt, niet zelf worden aangeslagen voor een bezoek van een wijkverpleegkundige. Vanaf 2015 gaat persoonlijke verzorging onder de zorgverzekeringswet vallen, waardoor ook de wijkverpleegkundige onder het eigen risico gaat vallen. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman wil een uitzondering voor de wijkverpleegkundige, net als dat nu geldt voor de huisarts en zal daar morgen op aandringen in het Kamerdebat over langdurige zorg.

Lees verder

Maak van de bijstand een echte banenmotor

GroenLinks wil dat het makkelijker wordt om vanuit de bijstand aan het werk te komen. De maatregelen die het kabinet voorstelt maken het juist moeilijker voor mensen om aan het werk te komen. GroenLinks zal daarom drie voorstellen doen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk in plaats van ze, zoals het kabinet doet, een schuldgevoel aan te praten omdat ze een beroep doen op hun wettelijk recht.

Lees verder

GroenLinks wil uitbreiding betaald vaderverlof

In een reactie op de steun die minister Asscher vandaag uitsprak voor modernisering van het vaderschapsverlof, wijst GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman op het belang om vaders recht te geven op betaalde verlofdagen en het vaderverlof niet enkel met onbetaalde verlofdagen uit te breiden. GroenLinks heeft zelf een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om het vaderverlof op die manier uit te breiden.

Lees verder

GroenLinks wil inspraakrecht kinderen jeugdzorgrapportages

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman wil dat een kinderen het recht krijgen op inspraak in hun jeugdzorgrapportage. Uit een vandaag verschenen rapport van de Kinderombudsman blijkt dat dergelijke fouten met enige regelmaat voorkomen, waaronder het vermengen van feiten en meningen in rapportages en het niet laten accorderen van informatie door de personen waar het over gaat. Voortman wil dat staatssecretaris Van Rijn actie onderneemt en de Kamer een reactie op het rapport stuurt.

Lees verder