Nieuws over Linda Voortman

Maak van de bijstand een echte banenmotor

GroenLinks wil dat het makkelijker wordt om vanuit de bijstand aan het werk te komen. De maatregelen die het kabinet voorstelt maken het juist moeilijker voor mensen om aan het werk te komen. GroenLinks zal daarom drie voorstellen doen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk in plaats van ze, zoals het kabinet doet, een schuldgevoel aan te praten omdat ze een beroep doen op hun wettelijk recht.

Lees verder

GroenLinks wil uitbreiding betaald vaderverlof

In een reactie op de steun die minister Asscher vandaag uitsprak voor modernisering van het vaderschapsverlof, wijst GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman op het belang om vaders recht te geven op betaalde verlofdagen en het vaderverlof niet enkel met onbetaalde verlofdagen uit te breiden. GroenLinks heeft zelf een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om het vaderverlof op die manier uit te breiden.

Lees verder

GroenLinks wil inspraakrecht kinderen jeugdzorgrapportages

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman wil dat een kinderen het recht krijgen op inspraak in hun jeugdzorgrapportage. Uit een vandaag verschenen rapport van de Kinderombudsman blijkt dat dergelijke fouten met enige regelmaat voorkomen, waaronder het vermengen van feiten en meningen in rapportages en het niet laten accorderen van informatie door de personen waar het over gaat. Voortman wil dat staatssecretaris Van Rijn actie onderneemt en de Kamer een reactie op het rapport stuurt.

Lees verder

Overheden gaan meer informatie prijsgeven

De overheid moet meer openheid van informatie geven. Dat regelen GroenLinks en D66 met het initiatiefvoorstel ‘Wet open overheid’ dat zij vandaag aanmelden voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen en bepaalt hoe de overheid omgaat met verzoeken van burgers om informatie. De indieners rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Lees verder

Wet open overheid

Wat gaat er met de initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) veranderen ten opzichte van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? Veel. Op de eerste plaats krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. Concreet gaat de Woo leiden tot de volgende vijf wijzigingen.

Lees verder