Nieuws over Linda Voortman

Overheden gaan meer informatie prijsgeven

De overheid moet meer openheid van informatie geven. Dat regelen GroenLinks en D66 met het initiatiefvoorstel ‘Wet open overheid’ dat zij vandaag aanmelden voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen en bepaalt hoe de overheid omgaat met verzoeken van burgers om informatie. De indieners rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Lees verder

Wet open overheid

Wat gaat er met de initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) veranderen ten opzichte van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? Veel. Op de eerste plaats krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. Concreet gaat de Woo leiden tot de volgende vijf wijzigingen.

Lees verder

Geef iedere ouder recht op kinderopvangtoeslag

GroenLinks wil dat er een basisvoorziening voor kinderopvang komt waar alle ouders toegang toe hebben. Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt het plan van minister Asscher om het onderscheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal te verkleinen een eerste stap, maar wil dat er meer gebeurt. Daarom stelt de partij voor om alle ouders toegang te geven tot de kinderopvangtoeslag, ook ouders die niet werken en nu niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Lees verder

Laat 80-plussers geen nieuw ID aanvragen

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en 50PLUS vinden dat ouderen van boven de 80 jaar geen nieuw identiteitsbewijs hoeven aan te vragen. Zij wijzen erop dat veel ouderen in het bezit zijn van een verlopen ID-kaart of paspoort, maar niet mobiel genoeg zijn om deze te verlengen. Tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken stellen de partijen voor om de vervaldatum van een identiteitsbewijs van mensen boven de 80 jaar te verlengen tot 35 jaar.

Lees verder

Vervang ‘Oekaze Kok’ door ‘Oekaze Plasterk’

GroenLinks vindt dat de Oekaze Kok, die ambtenaren verbiedt direct contact te hebben met parlementariërs, zijn langste tijd gehad heeft. Tweede Kamerlid Linda Voortman zal tijdens de begroting Binnenlandse Zaken bepleiten om de ‘Oekaze Kok’ te vervangen door een ‘Oekaze Plasterk,’ waarin transparantie en behulpzaamheid centraal moeten staan in plaats van geheimhouding.

Lees verder