Nieuws over Linda Voortman

Geef iedere ouder recht op kinderopvangtoeslag

GroenLinks wil dat er een basisvoorziening voor kinderopvang komt waar alle ouders toegang toe hebben. Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt het plan van minister Asscher om het onderscheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal te verkleinen een eerste stap, maar wil dat er meer gebeurt. Daarom stelt de partij voor om alle ouders toegang te geven tot de kinderopvangtoeslag, ook ouders die niet werken en nu niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Lees verder

Laat 80-plussers geen nieuw ID aanvragen

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en 50PLUS vinden dat ouderen van boven de 80 jaar geen nieuw identiteitsbewijs hoeven aan te vragen. Zij wijzen erop dat veel ouderen in het bezit zijn van een verlopen ID-kaart of paspoort, maar niet mobiel genoeg zijn om deze te verlengen. Tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken stellen de partijen voor om de vervaldatum van een identiteitsbewijs van mensen boven de 80 jaar te verlengen tot 35 jaar.

Lees verder

Vervang ‘Oekaze Kok’ door ‘Oekaze Plasterk’

GroenLinks vindt dat de Oekaze Kok, die ambtenaren verbiedt direct contact te hebben met parlementariërs, zijn langste tijd gehad heeft. Tweede Kamerlid Linda Voortman zal tijdens de begroting Binnenlandse Zaken bepleiten om de ‘Oekaze Kok’ te vervangen door een ‘Oekaze Plasterk,’ waarin transparantie en behulpzaamheid centraal moeten staan in plaats van geheimhouding.

Lees verder

Maak huizen sneller energiezuinig

GroenLinks wil dat meer huizen sneller energiezuinig worden. Dat is goed voor het milieu, levert banen op en verlaagt de energierekening. Kamerlid Linda Voortman komt daarom met een voorstel om kleine subsidies beschikbaar te stellen voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen. Linda Voortman: “Mensen die hun koopwoning én isoleren, én bijvoorbeeld een hoogrendementsketel aanschaffen maken hun huis in één klap heel veel duurzamer en zorgen voor werkgelegenheid in de bouw. Daar mogen we ze dus best een beetje bij helpen.”

Lees verder