Nieuws over Linda Voortman

Politie moet pilot starten met stopformulieren

Etnisch profileren door de politie moet stoppen. GroenLinks zal een motie indienen voor invoering van 'stopformulieren'. Hierop moeten agenten aangeven waarom ze iemand staande houden. Ervaringen in het buitenland laten zien dat stopformulieren deze vorm van discriminatie effectief tegengaan.

Lees verder

Rijksoverheid moet stoppen met verergeren van schulden

GroenLinks maakt zich zorgen over het groeiende aantal mensen in de schulden. Door de crisis is deze groep alleen maar groter geworden. In plaats van mensen uit de schulden te helpen, zorgt het huidige rijksbeleid er juist voor dat mensen dieper in de schulden komen. GroenLinks wil dat staatssecretaris Klijnsma hier snel een einde aan maakt.

Lees verder

Speech Linda Voortman: De robot als sociaal werker

Hoe ziet het werk van de sociaal werker er in de toekomst eruit? Hebben we de sociaal werker nog nodig of kan deze beter vervangen worden door een robot? Tijdens haar speech op vrijdag 1 april ging Linda Voortman in op deze vragen. Dit gebeurde op het congres van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hanzehogeschool te Groningen. Lees hieronder de volledige tekst. Gesproken woord geldt.

Lees verder

Daarom internationale vrouwendag

Vrouwenemancipatie is niet af. Hoewel er veel is bereikt en vrouwen onafhankelijker zijn dan ooit, blijven er grote verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft economische zelfstandigheid, carrièrekansen en ervaringen met bijvoorbeeld seksueel geweld. Ook in Nederland.

Daarom is internationale vrouwendag nog altijd heel belangrijk en strijdt GroenLinks als emancipatiepartij voor gelijke rechten en de versterking van de positie van vrouwen in onze maatschappij.

Lees verder

Abortus mag niet in taboesfeer komen

GroenLinks vindt dat abortus geen taboe mag zijn: vrouwen moeten zich vrij voelen om een weloverwogen keuze te maken wat ze willen doen met hun ongewenste zwangerschap en niet het gevoel hebben zich te moeten verantwoorden. Vrouwen mogen dan ook niet verplicht worden de reden op te geven waarom ze hun zwangerschap afbreken.  Wat GroenLinks betreft moet er meer geïnvesteerd worden in voorlichting en neutrale begeleiding.

Lees verder