Nieuws over Linda Voortman

GroenLinks en PvdA: wet voor asielkinderen snel behandelen

De PvdA en GroenLinks willen hun initiatiefwet voor asielkinderen nog voor de verkiezingen behandelen in de Tweede Kamer. Deze wet regelt dat er bij het verstrekken van een verblijfsvergunning meer rekening moet worden gehouden met het belang van het kind. De wet wordt vandaag door beide partijen ingediend en naar de Raad van State gestuurd. De partijen rekenen op een meerderheid in de huidige Tweede Kamer.

Lees verder

Stel tolk in de zorg beschikbaar

Artsen kunnen op dit moment beperkt een beroep doen op de inzet van professionele tolken in de zorg. Onderzoek van Nivel toonde vandaag aan dat artsen vaak geen tolk in kunnen zetten, waar deze wel nodig is. Met alle gevolgen van dien: mensen die vaker terug moeten komen, zorgvraag die niet kan worden vastgesteld. GroenLinks dringt al langer aan op het verruimen van de mogelijkheid voor het inzetten van tolken in de zorg, maar minister Schippers weigert dit tot nu toe. 

Lees verder

Politie moet pilot starten met stopformulieren

Etnisch profileren door de politie moet stoppen. GroenLinks zal een motie indienen voor invoering van 'stopformulieren'. Hierop moeten agenten aangeven waarom ze iemand staande houden. Ervaringen in het buitenland laten zien dat stopformulieren deze vorm van discriminatie effectief tegengaan.

Lees verder

Rijksoverheid moet stoppen met verergeren van schulden

GroenLinks maakt zich zorgen over het groeiende aantal mensen in de schulden. Door de crisis is deze groep alleen maar groter geworden. In plaats van mensen uit de schulden te helpen, zorgt het huidige rijksbeleid er juist voor dat mensen dieper in de schulden komen. GroenLinks wil dat staatssecretaris Klijnsma hier snel een einde aan maakt.

Lees verder

Speech Linda Voortman: De robot als sociaal werker

Hoe ziet het werk van de sociaal werker er in de toekomst eruit? Hebben we de sociaal werker nog nodig of kan deze beter vervangen worden door een robot? Tijdens haar speech op vrijdag 1 april ging Linda Voortman in op deze vragen. Dit gebeurde op het congres van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Hanzehogeschool te Groningen. Lees hieronder de volledige tekst. Gesproken woord geldt.

Lees verder