Nieuws over Linda Voortman

Meer kansen voor kinderen en jongeren in de armoede

Thema-avond Zwerfjongeren Leiden

GroenLinks wil dat kinderen en jongeren die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt toe. Jongeren raken uit beeld van gemeenten en komen nog moeilijker aan het werk of een opleiding. Het kabinet doet te weinig om hun positie te versterken. Hoog tijd voor actie, vindt GroenLinks.

Lees verder

Laat kinderen niet in armoede opgroeien

Vandaag roepen Save the Children, Defence for Children, SP en GroenLinks in een opiniestuk in de Volkskrant het kabinet op om snel wat te doen aan het toenemende aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Zij stellen voor om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit artikel staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder

Teleurstelling over bed-bad-brooduitspraak

GroenLinks vindt het teleurstellend dat de rechtbank vandaag heeft beslist dat Nederland voorwaarden mag stellen aan de opvang van uitgeprocedeerden. Met deze uitspraak is het probleem niet opgelost dat uitgeprocedeerden op straat komen te staan als ze niet kunnen worden uitgezet. Gemeenten zitten hier nog steeds mee opgezadeld.

Lees verder

Vluchtelingenkinderen voortaan minder van hot naar her verhuizen

Door een aangenomen motie van de ChristenUnie en GroenLinks wordt er nu een halt toegeroepen aan het gesleep met vluchtelingenkinderen. Als zij in Nederland terecht komen moeten zij heel vaak verhuizen van crisisopvang naar crisisopvang. Een gezin dat zes keer in een maand van hot naar her is verhuisd, is geen uitzondering. Dit creëert veel onrust en is slecht voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

Lees verder

Betere bescherming medisch beroepsgeheim

Het kabinet holt het medisch beroepsgeheim steeds verder uit. GroenLinks wil hier een einde aan maken, het beroepsgeheim is immers een van de belangrijkste uitgangspunten in de zorg. Tweede Kamerlid Linda Voortman roept minister Schippers op om pal voor het behoud van het medisch beroepsgeheim te gaan staan.

Lees verder