Nieuws over Marije Cornelissen

Nieuwe EU-wet pakt uitbuiting door malafide werkgevers aan

GroenLinks gaat de strijd aan met malafide werkgevers die hun buitenlandse werknemers uitbuiten. Samen met GroenLinks stemde een meerheid van het Europarlement woensdag voor een nieuwe Europese wet die dat mogelijk moet maken. Er komen strengere Europese afspraken over de rechten van gedetacheerde werknemers. Daardoor kunnen het misbruik van het vrij verkeer in de EU strenger aanpakken.

Lees verder

Europees Parlement wil Trojka onder democratische controle brengen

Euro

GroenLinks wil een einde aan het desastreuze beleid van de Trojka in crisislanden. We moeten de Trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidde, zo snel mogelijk onder scherpe democratische controle brengen. Dan kan falend beleid in de crisislanden worden bijgestuurd. Dat is de conclusie van het parlementaire onderzoek naar de rol van de Trojka door het Europees Parlement.

Lees verder

GroenLinks maakt EU-fonds beschikbaar voor strijd tegen voedselverspilling

Suiker uit het Europees landbouwoverschot

Het Europees Parlement stemde dinsdag in met een Europees fonds voor armoedebestrijding. Voor de periode 2014-2020 is 3,5 miljard euro beschikbaar om de allerarmste Europeanen te helpen in het voorzien van basisgoederen zoals voedsel, voornamelijk via voedselbanken. Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde mee aan het fonds en kreeg steun voor haar voorstel om het fonds ook in te zetten om voedselverspilling tegen te gaan.

Lees verder

Tijd voor de inhaalslag: Ideeën voor een socialer Europa

Bundel Tijd voor de inhaalslag

Europa móet socialer. Dat is voor GroenLinks één van de meest urgente opdrachten voor de Europese Unie op dit moment. Want Europa is meer dan een economie met een markt en een munt. In Europa wonen miljoenen mensen die zich zorgen maken of ze hun baan zullen verliezen, of ze hun huis en ziektekosten kunnen betalen, of ze voldoende pensioen zullen hebben om niet in armoede te vervallen. Maar wat betekent dit concreet? Welke keuzes liggen voor in deze tijd van de diepe economische en sociale crisis? Die vragen beantwoorden GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen en Europese experts in de bundel Tijd voor de inhaalslag: Ideeën voor een socialer Europa.

Lees verder

Europarlement wil Europees actieplan tegen homofobie

Het Europees Parlement wil dat er een Europees actieplan komt tegen homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Het voorstel van Groene Europarlementariër Ulrike Lunacek, zwaar bestreden door conservatieven, roept de Europese Commissie op om snel werk te maken van het aanpakken van discriminatie, gelijkwaardigheid is immers één van de grondwaarden van de Europese Unie.

Lees verder

Europese Groenen lopen vooraan bij strijd voor homorechten

Er lijkt enige verwarring te zijn over het Europese Roze Stembusakkoord. In sommige berichten lijkt het alsof GroenLinks niet mee zou doen. Daar is absoluut geen sprake van. De Europese Groenen en GroenLinks strijden al jaren voor homorechten en ook voor het stembusakkoord. Namens de Groenen tekende de Oostenrijkse Europarlementariër Ulrike Lunacek in bijzijn van Europarlementariër Marije Cornelissen van GroenLinks. Het stembusakkoord is breed ondersteund in het Europarlement. Alleen de fracties waar de ChristenUnie en SGP toe behoren, tekenden niet.