Nieuws over Marijke Vos

Wind op zee noodzakelijk: Nederland verst verwijderd van energiedoelstelling

De urgentie van opwarming is onverminderd groot. Gevolgen voor leefbaarheid voor mens en dier kunnen rampzalig zijn. Momenteel koersen we af op 3,6 graden temperatuurstijging, aldus het IEA. Om die reden hebben de G7-landen besloten dat ze koste wat het kost moeten voorkomen dat de temperatuur met meer dan 2 graden stijgt. Nederland is van de EU-landen het verst verwijderd van de duurzame energiedoelstelling.

Lees verder

Integriteitscode Eerste Kamerfractie

De Eerste Kamerfractie heeft een integriteitscode vastgesteld. De code is ontwikkeld naar aanleiding van een advies over integriteitsafspraken dat in mei 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Eerder concludeerde de Raad van Europa dat Nederland een tamelijk effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, maar dat hierover wel enkele nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden.

Lees verder

GroenLinks pleit ervoor om met spoed de rechtspositie van klokkenluiders te versterken

Het belang van klokkenluiders kan nauwelijks overschat, maar hun publieke waardering laat sterk te wensen over en vaak zijn het uiteindelijk klokkenluiders zélf die de rekening moeten betalen voor het aan de kaak stellen van misstanden binnen het bedrijfsleven of de overheid. Het Huis voor de Klokkenluiders moet daarin verandering brengen: het adviseert klokkenluiders en oordeelt over concrete zaken. De onafhankelijkheid van het Huis voor de Klokkenluiders komt daarmee echter in het geding. Marijke Vos heeft de initiatiefnemers daarom opgeroepen deze weeffout snel te herstellen.

Lees verder

Schone stroom opwekken niet duurder

GroenLinks heeft er samen met de PvdA in de Eerste Kamer voor gezorgd dat zelf schone stroom opwekken niet moeilijker en duurder gemaakt wordt. Mensen die zelf schone energie opwekken hoeven over die energie geen belasting te betalen. Minister Kamp wilde maatregelen instellen waardoor meer mensen tóch belasting moeten gaan betalen over hun zelf opgewekte stroom.

Lees verder

Dierrechten noodzakelijk om grenzen te stellen aan groei van de veestapel

De sector moet uitgedaagd worden tot werkelijke innovatie door middel van vergaande regelgeving. Dit moet leiden tot een veel duurzamere omgang met dieren, milieu en natuur in Nederland, want de leefbaarheid staat enorm onder druk, de volksgezondheid is in het geding en de schade aan natuur en milieu is groot. Invoering van de mestverwerkingsplicht levert milieutechnisch gezien weinig op.

Lees verder