Nieuws over Marijke Vos

Binnen de participatiesamenleving nieuwe initiatieven in duurzame energie serieus nemen

Nederland loopt flink achter met het opwekken van duurzame energie, en mist hierdoor ook interessante economische kansen. Kijk naar Denemarken, waar windenergie booming business is, en voor enorm veel werkgelegenheid zorgt. Kijk naar Duitsland. En kijk naar de trend in Nederland: het gebruik van zonnestroom groeit, de belangstellling van mensen om zelf te investeren, om mee te doen aan een coöperatie groeit enorm. Participatiesamenleving, dat is toch het nieuwe toverwoord van het kabinet? Neem dan al die mensen met nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie serieus en geef hen volop de ruimte.

Lees verder

Neemt het kabinet de juiste afslag?

'Ik wil me verbinden met hen die de groene afslag nemen'. Dit schreef de staatssecretaris in de brief van 18 september over het Natuurpact. Neemt de staatssecretaris zelf wel de groene afslag, dat is de vraag die de fractie van GroenLinks heeft bij dit wetsvoorstel.

Lees verder

Laat het Belgische Wetteren een les zijn in risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen

Marijke Vos bepleit dat de groei van vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden geremd. De Wet basisnet regelt de risicosturing op bepaalde routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, een verbetering! Maar de risicoplafonds die de minister hiervoor gebruikt houden rekening met een grote groei van dit transport. Groenlinks vindt dat hier paal en perk gesteld aan moet worden en vroeg staatssecretaris Mansveld ambitieuzer te zijn. Ook vindt Groenlinks dat omwonenden en betrokkenen beter geïnfomeerd moeten worden en een steviger stem moeten hebben in de vaststelling van de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden.

Lees verder

Pagina's