Nieuws over Rik Grashoff

Stop de doorgeslagen toetscultuur

Leraren die hun lessen aanpassen op wat ze in de toetsen verwachten. Eindtoetsen die de school rankings bepalen, privélessen door CITO-stress. Slechts enkele voorbeelden van de doorgeslagen toetscultuur waar GroenLinks een einde aan wil maken. Rik Grashoff zal hiervoor pleiten in het door GroenLinks aangevraagde debat.

Lees verder

SP, GroenLinks en D66: Koe hoort in de wei

Op intiatief van de SP heeft GroenLinks met D66 een initiatiefnota ingediend om de koe in de wei te houden. In 2001 liep negentig procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit percentage gedaald naar zeventig procent. Als koeien steeds vaker op stal staan, dan zorgt dat voor schadelijke welzijns-, gezondheids- en milieueffecten, zoals uierontsteking en meer uitstoot van broeikasgassen. Met het initiatief keren de partijen de ontwikkeling dat steeds minder koeien in de wei staan. De partijen willen daarom het recht op weidegang opnemen in de wet. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als ze de weidegang van de koeien kunnen garanderen.

Lees verder

Snel maatregelen tegen afname weidevogels

Het aantal weidevogels is flink afgenomen door het afschaffen van het melkquotum. Boeren zijn meer koeien gaan houden en daarmee is de weide minder aantrekkelijk voor vogels om te broeden of te voedsel te vinden. GroenLinks vindt dat er snel een einde moet komen aan deze zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder