Nieuws over Rik Grashoff

SP, GroenLinks en D66: Koe hoort in de wei

Op intiatief van de SP heeft GroenLinks met D66 een initiatiefnota ingediend om de koe in de wei te houden. In 2001 liep negentig procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit percentage gedaald naar zeventig procent. Als koeien steeds vaker op stal staan, dan zorgt dat voor schadelijke welzijns-, gezondheids- en milieueffecten, zoals uierontsteking en meer uitstoot van broeikasgassen. Met het initiatief keren de partijen de ontwikkeling dat steeds minder koeien in de wei staan. De partijen willen daarom het recht op weidegang opnemen in de wet. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als ze de weidegang van de koeien kunnen garanderen.

Lees verder

Snel maatregelen tegen afname weidevogels

Het aantal weidevogels is flink afgenomen door het afschaffen van het melkquotum. Boeren zijn meer koeien gaan houden en daarmee is de weide minder aantrekkelijk voor vogels om te broeden of te voedsel te vinden. GroenLinks vindt dat er snel een einde moet komen aan deze zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder

GroenLinks positief over extra investeringen in kwaliteit onderwijs

GroenLinks is positief over de extra investeringen in het hoger onderwijs die door het ministerie van Onderwijs bekend zijn gemaakt. Groenlinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff: ‘Het geld gaat naar kleinschaliger onderwijs, meer docenten en betere begeleiding. Dit was een belangrijke eis van GroenLinks. De studenten en docenten moeten de kwaliteitsimpuls gaan merken.’

Lees verder