Nieuws over Rik Grashoff

Neem tijd voor discussie en verdieping over conclusies commissie Onderwijs2032

Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de commissie Onderwijs2032. Naar aanleiding van de eerder gepresenteerde adviezen maakt staatssecretaris Dekker nu een pas op de plaats zodat er ruimte ontstaat voor discussie, verdieping en helderheid. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de nieuwe plannen is. Een herziening van het curriculum moet zeer zorgvuldig gebeuren. En de onderwijssector moet hierin het voortouw hebben. Wij zijn daarom voorstander van de verdiepingsfase en roepen dan ook op om bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voldoende aandacht te besteden aan de werkdruk bij leraren en aan de gebruikte onderwijsmethodieken.

Lees verder

Eerste reactie GroenLinks verantwoordingsdag

Vandaag is het verantwoordingsdag. De dag waarop de regering zich verantwoordt over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Op donderdag 26 mei houdt de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat met de minister-president en de minister van Financiën. Nu alvast de eerste reactie van financieel woordvoerder Rik Grashoff op de gepresenteerde stukken:

Lees verder

Start experiment met maatwerkdiploma

Leerlingen moeten de kans krijgen om het maximale uit zichzelf te halen. GroenLinks wil daarom dat scholen die willen starten met een maatwerkdiploma ruimte krijgen om daarmee te experimenteren. Een maatwerkdiploma houdt in dat je vakken op een hoger onderwijsniveau kunt volgen, maar ook één vak op een lager niveau.

Lees verder

Doe recht aan uitslag referendum

Rik Grashoff heeft in het debat over het raadgevend referendum gezegd dat de uitslag recht moet worden gedaan. De intrekking van de Nederlandse goedkeuring van het akkoord is daarvoor een noodzakelijke eerste stap. Pas als deze goedkeuring van tafel is, kan de regering opnieuw kijken welke samenwerking met Oekraïne gewenst is.

Lees verder

Bliksembezoek: Respect voor de Oekraïners

Rik Grashoff blogt zijn bezoek aan Oekraïne.

Een bliksembezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het programma: parlementsleden en ministers ontmoeten, uitleg van onze ambassadeur over de situatie in het land, en een  korte wandeling over het Maidanplein. Ik ben benieuwd: Wat voor misère ga ik aantreffen? Een land economisch aan de grond, in een uitzichtloos conflict met machtige buurman Rusland, bol van de corruptie, arm en in verwarring?

Lees verder