Nieuws over Rik Grashoff

Praat mee met GroenLinks over kansen en vernieuwingen in het onderwijs

Maandagavond 20 juni brengt GroenLinks mensen met passie voor toekomstgericht onderwijs samen. Denk en praat met ons mee!

Wij hebben Maurice de Hond, Paul Rosenmӧller, Claire Boonstra, Gerben de Vries, Jaap Versfelt, Saida Abbach en het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) bereid gevonden aan de gesprekken deel te nemen. Ik nodig ook jou graag uit voor deze gesprekken over kansen en vernieuwingen in het onderwijs.

Lees verder

Neem tijd voor discussie en verdieping over conclusies commissie Onderwijs2032

Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de commissie Onderwijs2032. Naar aanleiding van de eerder gepresenteerde adviezen maakt staatssecretaris Dekker nu een pas op de plaats zodat er ruimte ontstaat voor discussie, verdieping en helderheid. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de nieuwe plannen is. Een herziening van het curriculum moet zeer zorgvuldig gebeuren. En de onderwijssector moet hierin het voortouw hebben. Wij zijn daarom voorstander van de verdiepingsfase en roepen dan ook op om bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voldoende aandacht te besteden aan de werkdruk bij leraren en aan de gebruikte onderwijsmethodieken.

Lees verder

Eerste reactie GroenLinks verantwoordingsdag

Vandaag is het verantwoordingsdag. De dag waarop de regering zich verantwoordt over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Op donderdag 26 mei houdt de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat met de minister-president en de minister van Financiën. Nu alvast de eerste reactie van financieel woordvoerder Rik Grashoff op de gepresenteerde stukken:

Lees verder

Start experiment met maatwerkdiploma

Leerlingen moeten de kans krijgen om het maximale uit zichzelf te halen. GroenLinks wil daarom dat scholen die willen starten met een maatwerkdiploma ruimte krijgen om daarmee te experimenteren. Een maatwerkdiploma houdt in dat je vakken op een hoger onderwijsniveau kunt volgen, maar ook één vak op een lager niveau.

Lees verder

Doe recht aan uitslag referendum

Rik Grashoff heeft in het debat over het raadgevend referendum gezegd dat de uitslag recht moet worden gedaan. De intrekking van de Nederlandse goedkeuring van het akkoord is daarvoor een noodzakelijke eerste stap. Pas als deze goedkeuring van tafel is, kan de regering opnieuw kijken welke samenwerking met Oekraïne gewenst is.

Lees verder