Nieuws over Rik Grashoff

Geen steun voor uitbreiding missie naar Syrië

De praktijken van ISIS zijn van een ongekende wreedheid en de internationale gemeenschap moet ISIS stoppen. Militaire actie kan alleen succesvol zijn als deze deel is van een politiek proces op weg naar stabiliteit. Maar een politieke strategie die een einde maakt aan de oorlog in Syrië is nog niet in zicht. Voor GroenLinks zijn de belangrijkste bezwaren tegen het bombarderen in Syrië dan ook niet weggenomen. In zijn inbreng in het debat legt woordvoerder Rik Grashoff uit waarom.

 

Lees verder

Vijf vragen over… invloed studenten en docenten

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de Wet Versterking Bestuurskracht. GroenLinks pleit voor meer invloed van student en docent op de benoemingen van het onderwijsbestuur. Maar minister Jet Bussemaker vindt dat ‘teveel gedoe’. Vijf vragen aan onderwijswoordvoerder Rik Grashoff.

Lees verder

Kamervragen over landbouwgif in drinkwater

Waterkraan

Rik Grashoff heeft schriftelijke Kamervragen gesteld over berichten dat de drinkwaterbron voor 1,3 miljoen mensen in Zuid-Holland vervuild is met landbouwgif. Dit gif, dimethoaat, is een bestrijdingsmiddel uit de land- en tuinbouw. Grashoff wil dat staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) zorgt dat dit gif zo snel mogelijk wordt uitgebannen.

Lees verder

Kamer steunt aftrap aanpak weidevogels

Weide

Er komt de komende drie jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met dit voorstel van GroenLinks en PvdA. Ook steunde een meerderheid het voorstel om langdurige afspraken te maken met boeren die maatregelen willen nemen voor weidevogelbeheer.

Lees verder

Plan van aanpak bescherming weidevogels

Grutto

Het gaat slecht met de weidevogels. Zo zijn er  van de oorspronkelijke 120.000 paren grutto’s nog maar 40.000 over, en deze daling zet nog steeds in rap tempo door. Dit komt vooral door de intensivering van de landbouw: eentonige weides met maar één grassoort, nauwelijks veldbloemen en insecten moeten de voedselbron voor steeds meer koeien zijn – zonder rekening te houden met de rest van de natuur. GroenLinks en PvdA willen dat deze trend wordt omgebogen. Daarom stellen de partijen maatregelen voor die weidevogels moeten beschermen.

Lees verder