Nieuws over Rik Grashoff

Kamervragen over landbouwgif in drinkwater

Waterkraan

Rik Grashoff heeft schriftelijke Kamervragen gesteld over berichten dat de drinkwaterbron voor 1,3 miljoen mensen in Zuid-Holland vervuild is met landbouwgif. Dit gif, dimethoaat, is een bestrijdingsmiddel uit de land- en tuinbouw. Grashoff wil dat staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) zorgt dat dit gif zo snel mogelijk wordt uitgebannen.

Lees verder

Kamer steunt aftrap aanpak weidevogels

Weide

Er komt de komende drie jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met dit voorstel van GroenLinks en PvdA. Ook steunde een meerderheid het voorstel om langdurige afspraken te maken met boeren die maatregelen willen nemen voor weidevogelbeheer.

Lees verder

Plan van aanpak bescherming weidevogels

Grutto

Het gaat slecht met de weidevogels. Zo zijn er  van de oorspronkelijke 120.000 paren grutto’s nog maar 40.000 over, en deze daling zet nog steeds in rap tempo door. Dit komt vooral door de intensivering van de landbouw: eentonige weides met maar één grassoort, nauwelijks veldbloemen en insecten moeten de voedselbron voor steeds meer koeien zijn – zonder rekening te houden met de rest van de natuur. GroenLinks en PvdA willen dat deze trend wordt omgebogen. Daarom stellen de partijen maatregelen voor die weidevogels moeten beschermen.

Lees verder

Kamer stemt in met verbod glyfosaat

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een verbod op de giftige stof glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen. GroenLinks wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch terugdringen. Het is zowel schadelijk voor onze gezondheid als voor de natuur. Daarom is het besluit van de Kamer van vandaag een goede stap op weg naar het uitbannen van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen.

Lees verder