Nieuws over Ruard Ganzevoort

Eerste-Kamerdebat Internationale Veiligheid

Ruard Ganzevoort

In het Eerste-Kamerdebat over de internationale veiligheidsstrategie deelt senator Ruard Ganzevoort de analyse dat de internationale geweldsdreiging vandaag de dag complexer en ongrijpbaarder is geworden: minder geweld tussen staten en meer risico van bijvoorbeeld transnationale terroristische groepen als IS en de ontwrichtende werking daarvan op kwetsbare en fragiele staten. We ervoor moeten waken om luchtig over dit onderwerp te spreken of oneliners en alarmistische praat te gebruiken. De vraag wat de analyse van de toegenomen internationale dreigingen betekent voor de politiek-strategische positie die Nederland inneemt, stelt Ganzevoort centraal.

Lees verder

Ruard Ganzevoort: Tevreden met rechtvaardiger studiefinanciering en kwaliteitsverbetering onderwijs

Ruard Ganzevoort

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van een nieuw stelsel voor de studiefinanciering. We hebben in onze overwegingen en standpunten vooral gelet op het belang van goed onderwijs voor de ontwikkeling van mensen, zodat zij effectief en authentiek hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Het nieuwe stelsel investeert fors meer in de kwaliteit van het onderwijs, is rechtvaardiger en biedt een betere rechtspositie en inspraak voor studenten.

Lees verder

Integriteitscode Eerste Kamerfractie

De Eerste Kamerfractie heeft een integriteitscode vastgesteld. De code is ontwikkeld naar aanleiding van een advies over integriteitsafspraken dat in mei 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Eerder concludeerde de Raad van Europa dat Nederland een tamelijk effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, maar dat hierover wel enkele nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden.

Lees verder