Nieuws over Ruard Ganzevoort

Vóór de maatschappelijke stage, tegen de verplichting

GroenLinks steunt het voorstel om de verplichte maatschappelijke stage af te schaffen. De maatschappelijke stage is een goede manier voor jongeren om maatschappelijk bewustzijn te vergroten en werkervaring op te laten doen, maar de keuze voor de inhoud van lesprogramma’s moet primair bij scholen komen te liggen.

Lees verder

GroenLinks houdt zorgen over Jeugdwet

GroenLinks heeft nog grote zorgen bij de invoering van de Jeugdwet. Deze wet regelt dat de Jeugdzorg voortaan door gemeenten wordt georganiseerd. Op zich een goed idee: regel de zorg voor kwetsbare kinderen dichterbij die kinderen. Maar er valt nog veel te regelen, bijvoorbeeld dat kinderen de juiste zorg krijgen, garanties voor de financiering en bescherming van de privacy.

Lees verder

Jeugdwet: de gemiste kansen van Van Rijn

Ruard Ganzevoort

Op 11 februari behandelde de Eerste Kamer een mooi idee: breng alle zorg voor opgroeiende jongeren samen. Eindelijk een einde aan de verkokering waardoor jongeren met problemen soms tussen de wal en het schip vallen. Eindelijk een samenhangende aanpak van jeugdzorg, sociale problematiek, huisvesting, psychische problematiek, onderwijs, bureau HALT. Waar kun je dat beter organiseren dan op het niveau van de gemeente? Dat is het idee achter de Jeugdwet, maar mooie ideeën zijn niet genoeg.

Lees verder

Citoscores horen niet bij te dragen aan een eerlijke vergelijking

Perverse prikkels corrumperen het systeem. Als scholen worden afgerekend op hun gemiddelde citoscore, dan krijgen we het fameuze “teaching to the test”. Als je als school een hoger CITO gemiddelde haalt, dan word je aantrekkelijker voor ouders die een school voor hun kind zoeken. Doordat je aantrekkelijk bent, zit je eerder vol en hebben ouders die hun kind jong inschrijven meer kansen. Deze ouders hebben veel informatie. Dit soort mechanismen worden versterkt door wat wij in onze vragen de rankingsziekte hebben genoemd. En het gevolg ervan is een anti-emancipatoire versterking van de segregatie. Kinderen uit kansengezinnen krijgen voorrang, gezinnen uit achterstandsgezinnen hebben nog meer het nakijken.