Nieuws over Tineke Strik

Bezuiniging op rechtsbijstand van tafel

Tineke Strik

In de Eerste Kamer is op 20 januari een motie aangenomen die staatssecretaris Teeven (Justitie en Veiligheid) dwingt om af te zien van de voorgenomen bezuiniging op de sociale rechtsbijstand. Senator Tineke Strik ziet dit als een belangrijke overwinning voor de rechtsstaat, want de voorgenomen bezuiniging zou het voor de lagere inkomens nagenoeg onmogelijk maken om hun recht via de rechter te krijgen. Omdat de motie is aangenomen, kon GroenLinks instemmen met de begroting van Veiligheid en Justitie.

Lees verder

Eerste Kamer vraagt opheldering over strategie Teeven bed, bad, brood

De Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Teeven schriftelijk vragen gesteld over zijn bewering dat Nederland niet gehouden is om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen zolang het Comité van Ministers van de Raad van Europa daar geen resolutie over heeft aangenomen. De senatoren wijzen Teeven op een eerdere resolutie van het Comité van Ministers die Nederland verplicht ervoor te zorgen dat iedereen beschikking heeft over bed, bad en brood.

Lees verder

Integriteitscode Eerste Kamerfractie

De Eerste Kamerfractie heeft een integriteitscode vastgesteld. De code is ontwikkeld naar aanleiding van een advies over integriteitsafspraken dat in mei 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Eerder concludeerde de Raad van Europa dat Nederland een tamelijk effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, maar dat hierover wel enkele nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden.

Lees verder