Nieuws over Tineke Strik

Eerste Kamer vraagt opheldering over strategie Teeven bed, bad, brood

De Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Teeven schriftelijk vragen gesteld over zijn bewering dat Nederland niet gehouden is om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen zolang het Comité van Ministers van de Raad van Europa daar geen resolutie over heeft aangenomen. De senatoren wijzen Teeven op een eerdere resolutie van het Comité van Ministers die Nederland verplicht ervoor te zorgen dat iedereen beschikking heeft over bed, bad en brood.

Lees verder

Integriteitscode Eerste Kamerfractie

De Eerste Kamerfractie heeft een integriteitscode vastgesteld. De code is ontwikkeld naar aanleiding van een advies over integriteitsafspraken dat in mei 2014 aan de Eerste Kamer is aangeboden. Eerder concludeerde de Raad van Europa dat Nederland een tamelijk effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, maar dat hierover wel enkele nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden.

Lees verder

Rapport Strik over dood bootvluchtelingen unaniem aangenomen

De Commissie Migratie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft unaniem een rapport aangenomen van Eerste Kamerlid Tineke Strik. Strik deed als rapporteur voor PACE onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor de zeker duizend bootvluchtelingen, die op zee tussen Libië en Italië. Het rapport 'The “Left-to-die” boat: actions and reactions' dat werd aangenomen is het vervolg op het rapport 'Lives lost in the Mediterenean sea: who is responsible?' en werd geschreven naar aanleiding van naar aanleiding van de dood van bootvluchtelingen bij Lampedusa in 2011.

Lees verder