Nieuws over Tineke Strik

Pleidooi voor een economisch en financieel democratischer samenwerking

Op 7 en 8 juli woonde Tineke Strik als voorzitter van de commissie Europese Zaken de voorzittersconferentie van alle nationale parlementen van de EU bij. Bij deze bijeenkomst in Vilnius, pleitte Tineke voor een betere democratische inbedding van de Europese economische en financiële samenwerking en riep ze op tot meer transparantie over de besteding van EU-gelden.

Lees verder

Debat over het woonlandbeginsel

Op 20 maart behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter invoering van het woonlandbeginsel bij de ANW, WGA en kinderbijslag bij de export naar derde landen. Op verzoek van Tineke Strik had de Eerste Kamer advies ingewonnen en dat was duidelijk: invoering betekent voor de meeste onderdelen zeker strijd met het Europees recht en associatierecht. De fractie van GroenLinks stemde daarom tegen. Hierbij de bijdrage van Tineke Strik aan het debat.

Lees verder

Pagina's