Nieuws over Tineke Strik

Opslag biometrische persoonsgegevens kan privacy vreemdelingen schenden

Scherpe kritiek van Tineke Strik op het wetsvoorstel om tien vingerafdrukken en een gezichtsopname van alle derdelanders zonder tijdslimiet op te slaan in een centrale databank. Deze biometrische gegevens kunnen worden geraadpleegd voor de bestrijding van identiteitsfraude, maar ook voor andere strafrechtelijke doeleinden. Het voorstel leidt tot lagere privacy standaarden voor vreemdelingen en vergroot de kans op etnische profilering. Onder de spreektekst de twee moties die Tineke heeft ingediend.

Lees verder

De beste bescherming tegen moderne slavernij komt van prostituees zélf

Op 9 juli heeft een ruime meerderheid van de Eerste Kamer een motie van Tineke Strik aangenomen, die de regering verzoekt om de landelijke registratieplicht uit het wetsvoorstel van de prostitutiewet te halen. Hiermee wordt wel een landelijk vergunningenstelsel ingevoerd, maar worden prostituees niet verplicht zich met hun beroepsgegevens in te schrijven bij een gemeente. In de Volkskrant legt Tineke Strik uit waarom haar motie de prostituees juist beschermt en ondersteunt.

Penibele situatie vluchtelingen op Malta

Tineke Strik was op 11 juli te gast bij Met 't Oog op Morgen om te praten over de penibele situatie van vluchtelingen op Malta. Malta werd door het Mensenrechtenhof ervan weerhouden om Somalische vluchtelingen terug te sturen naar Libiё. Tineke beschrijft de situatie voor vluchtelingen op Malta en het oneerlijke verdelingssysteem van asielzoekers in Europa.

Lees verder

Pleidooi voor een economisch en financieel democratischer samenwerking

Op 7 en 8 juli woonde Tineke Strik als voorzitter van de commissie Europese Zaken de voorzittersconferentie van alle nationale parlementen van de EU bij. Bij deze bijeenkomst in Vilnius, pleitte Tineke voor een betere democratische inbedding van de Europese economische en financiële samenwerking en riep ze op tot meer transparantie over de besteding van EU-gelden.

Lees verder

Debat over het woonlandbeginsel

Op 20 maart behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter invoering van het woonlandbeginsel bij de ANW, WGA en kinderbijslag bij de export naar derde landen. Op verzoek van Tineke Strik had de Eerste Kamer advies ingewonnen en dat was duidelijk: invoering betekent voor de meeste onderdelen zeker strijd met het Europees recht en associatierecht. De fractie van GroenLinks stemde daarom tegen. Hierbij de bijdrage van Tineke Strik aan het debat.

Lees verder

Pagina's