Nieuws over Tom van der Lee

Zes knelpunten in de energietransitie

Tom van der Lee

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat presenteert GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee zes concrete knelpunten in de energietransitie. Deze punten gaan onder andere over een aparte regeling voor kleine windmolens, laadpunten en de Postcoderoosregeling. Deze knelpunten zijn relatief eenvoudig op te lossen maar staan de energietransitie onnodig in de weg.

Lees verder

GroenLinks: Kolencentrales dicht in 2020

Het sluiten van kolencentrales is de meest snelle en goedkope manier om het klimaatdoel van 25% CO2-reductie in 2020 te halen. Dat doel is door Urgenda bij de rechter afgedwongen, de overheid heeft de plicht zich hier aan te houden. GroenLinks wil hier daarom zo snel mogelijk geld vrijmaken voor het sluiten van de Hemwegcentrale en de Amercentrale. Hiermee kunnen de centrales hun werknemers een goed sociaal plan aanbieden.

Lees verder

Verbod op zoutwinning in Groningen en Waddenzee

Vanwege de vele incidenten met en risico’s van zoutwinning wil GroenLinks een verbod daarop in een deel van Groningen en onder de Waddenzee. Er zijn meerdere lekkende putten geweest en er is kans op bodemdaling, aardbevingen en het lekken van diesel die wordt gebruikt bij de winning. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Van der Lee vandaag voor in het debat over de mijnbouw.

Lees verder

Kabinetsreactie Klimaatakkoord stelt teleur

Klimaatcafe

“De kabinetsreactie op de voorstellen voor het Klimaatakkoord schiet tekort en lijkt onvoldoende om de klimaatdoelen te halen.” Dat zegt GroenLinks-klimaatwoordvoerder Tom van der Lee in een reactie. Belangrijkste kritiekpunt is dat op veel punten concrete maatregelen ontbreken.

Lees verder

Politiek leiderschap nodig bij klimaatakkoord

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hun analyse van de Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord die deze zomer werd gepresenteerd. De conclusie: het halen van de doelen uit de Klimaatwet is mogelijk, maar dan zijn er wel snel politieke keuzes nodig. Tegelijkertijd blijkt uit mediaberichten dat vertraging van het sluiten van het Klimaatakkoord dreigt omdat de coalitie het niet eens kan worden.

Lees verder

Klimaatakkoord: veel ambities, weinig concreet

Vandaag zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd. In deze tussenstand staan conceptafspraken om het klimaatdoel van 49% CO2-reductie voor 2030 te halen. Op papier genoeg ambities, maar de uitwerking is alleen concreet genoeg als het gaat om de bebouwde omgeving en duurzame elektriciteitsopwekking. Daardoor is het onduidelijk of de doelstelling gehaald wordt en of dit pakket goed is door te rekenen op klimaat- en inkomenseffecten.

Lees verder