Bankbiljetten

Parlementaire enquêtecommissie belastingontwijking haalt benodigde steun

De benodigde 188 Europarlementariërs steunen het verzoek van de Europese Groenen om naar aanleiding van de LuxLeaks-onthullingen een parlementaire enquête naar belastingontwijking te starten. De grote fracties (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen) verboden hun leden om dit voorstel van de Groenen te steunen, maar inmiddels is er voldoende steun van individuele Europarlementariërs om de eerste stap op weg naar een parlementaire enquêtecommissie te zetten.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is uiteraard blij met het behalen van de benodigde handtekeningen: “Iedereen sprak schande van Luxleaks en iedereen weet dat Luxemburg geen uitzondering is met het bevoordelen van multinationals. Het grootschalige en grensoverschrijdende probleem van belastingontwijking rechtvaardigt een parlementaire enquêtecommissie.”

Nederland belastingparadijs

Niet alleen Luxemburg, maar veel andere landen, waaronder Nederland, faciliteren belastingontwijking. Andere landen lopen daardoor belastinginkomsten mis met als gevolg dat de gewone belastingbetaler en kleinere ondernemingen daar voor opdraaien. GroenLinks vindt het daarom terecht dat ministers die daarvoor verantwoordelijkheid dragen, gehoord kunnen worden door het Europees Parlement. Ook kan de enquêtecommissie in haar eindrapportage aanbevelingen formuleren voor verdere maatregelen om belastingontwijking in Europa uit te bannen.

"De aanbevelingen van deze commissie zetten verder druk op de Europese Commissie en nationale regeringen om multinationals eindelijk hun eerlijke bijdrage te laten leveren", aldus Eickhout.

De parlementaire enquête heeft steun van Europarlementariërs uit alle Europese politieke families, behalve extreemrechts. De voorzitters van alle politieke fracties besluiten in februari of ze het verzoek tot een parlementaire enquête ter stemming brengen in het Europarlement. Ondanks hun eerdere tegenwerking hebben de leiders van de grote fracties al aangegeven dat zie niet van plan zijn om de stemming te blokkeren. Van de Nederlandse Europarlementariërs steunt naast GroenLinks alleen de Partij van de Dieren de enquête.

Zeven argumenten voor een parlementaire enquête

  1. Een enquêtecommissie biedt het Europees Parlement de mogelijkheid om een diepgravend onderzoek in te stellen naar mogelijke inbreuk op Europese wetten.
  2. Een enquêtecommissie bestaat uit Europarlementariërs vanuit verschillende vakcommissies, die allen hun eigen expertise hebben.
  3. Een enquêtecommissie krijgt de beschikking over meer medewerkers en andere ondersteunende middelen om grondig onderzoek te kunnen doen.
  4. Een enquêtecommissie heeft de mogelijkheid om relevante documenten op te vragen.
  5. Vertegenwoordigers van regeringen, EU-instellingen of bedrijven kunnen moeilijk weigeren om voor de commissie te verschijnen.
  6. Een enquêtecommissie garandeert voor een langere periode druk op regeringsleiders en Europese Commissie om daadwerkelijk wetgeving en beleid te veranderen.
  7. Een enquêtecommissie is het enige antwoord met voldoende gewicht om te reageren op de grote verontwaardiging onder de Europese bevolking over belastingontwijking.