Nieuws gefilterd op Partij

Tijd voor een humaan vluchtelingenbeleid

Wederom lezen we deze week schrijnende verhalen over vluchtelingen op de Middellandse Zee. Terwijl iedere dag weer meer mensen van huis en haard moeten vluchten in het Midden-Oosten en rond de Middellandse Zee, proberen Europese politici vooral geen verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van deze vluchtelingen. Met desastreuze gevolgen: maandag vielen 29 doden te betreuren op de Middellandse Zee: gestorven van de kou op een boot van de kustwacht. Woensdag werd bekend dat driehonderd vluchtelingen vermist worden in woeste en koude zee bij het Italiaanse Lampedusa.

Lees verder

GroenLinks moderniseert

GroenLinks moderniseert de partij met compleet vernieuwde statuten. We gaan terug naar de kern: welke regels zijn echt nodig voor een moderne politieke partij waarin de leden betrokken zijn en meebesluiten? Onze nieuwe regels regelen alleen wat nodig is. Dat biedt de vrijheid om in te spelen op de actualiteit, op basis van wederzijds vertrouwen. De leden namen de voorstellen volledig over tijdens het congres op 7 februari. Eerder was het mogelijk om mee te praten en te denken over de voorstellen, en amendementen in te dienen.

Lees verder

GroenLinksers doneren 8.000 euro aan vluchtelingen

Tweede-Kamerlid Corinne Ellemeet overhandigt cheque aan de vluchtelingengroep We are Here

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet heeft vandaag 8.000 euro overhandigd aan de vluchtelingengroep We are Here. Het geld is in december bij elkaar gebracht door leden van GroenLinks. De helft is bestemd voor levensonderhoud voor de 120 mensen die momenteel in de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost wonen. De andere helft gaat naar opleidingen voor deze groep.

Lees verder

Partijdiscussie 2015: 'Werken in de 21e eeuw'

Hoe ziet GroenLinks werken in de 21e eeuw voor zich? Daarover gaan we als partij dit voorjaar met leden, geïnteresseerden en deskundigen in gesprek. Dat heeft het partijbestuur gisteren besloten, op basis van adviezen en suggesties uit de hele partij. De partijdiscussie bestaat onder andere uit regionale bijeenkomsten, afgesloten met een enquête onder alle leden. De uitkomsten van deze enquête worden verwerkt in  het volgende verkiezingsprogramma.
Actuele informatie en de mogelijkheidheden om mee te doen vind je hier.

Lees verder

Referendum militaire interventies: voorstel aangenomen

Deze herfst is in het hele land door GroenLinksers gediscussieerd over hoe de partij wil omgaan met het geven van steun aan militaire interventies. Deze partijbrede discussie heeft geleid tot een aantal uitgangspunten, een afwegingskader. Het laatste woord was aan de leden: in een referendum mochten zij laten weten of zij dit de juiste afwegingen vonden voor onze volksvertegenwoordigers, als zij besluiten over het al dan niet steunen van een militaire interventie. De uitslag: bijna 87% steunde het afwegingskader.

Lees verder