Nieuws gefilterd op Partij

Kandidaten partijbestuur en delegatieleden Europese Groene Partij (EGP)

Op het congres van 28 november 2009 wordt een nieuw partijbestuur en een nieuwe delegatie naar de Europese Groene Partij (EGP) gekozen. Kandidaten voor het nieuwe partijbestuur en voor de EGP delegatie zijn door de kandidatencommissie partijbestuur beoordeeld op hun geschiktheid voor de functie(s) waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld. De kandidatencommissie heeft haar advies op 26 september bekendgemaakt.

Lees verder

GroenLinks-bestuur aantoonbaar duurzaam

Groen Werkt! Dat blijkt wel uit de uitreiking van de duurzaamheidsprijzen op woensdag 9 september, de dag van de duurzaamheid. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken feliciteerde toen de meest duurzame gemeenten van Nederland volgens de Lokale Duurzaamheidsmeter 2009. En in alle gevallen ging het om gemeenten waarin GroenLinks deel uitmaakt van het gemeentebestuur.

Lees verder

Harry Borghouts reageert op vragen publiek

De afgelopen tijd is er via de media veel kritiek geuit op de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts. Het beeld dat Noord-Holland miljoenen heeft zoekgemaakt omdat de Commissaris van de Koningin het te druk had met bijverdienen is absoluut onjuist. Hoewel Harry Borghouts zijn functie in Noord-Holland niet 'namens GroenLinks' vervult, komen er bij ons natuurlijk veel vragen binnen. Een toelichting:

Lees verder

Oud-CPN-voorzitter Henk Hoekstra overleden

“Afscheid van een markant politicus”
Vandaag, 15 april 2009, bereikte ons het bericht dat Henk Hoekstra is overleden. Hoekstra was van 1968 tot 1982 voorzitter van de Communistische Partij Nederland CPN die later opging in GroenLinks.

Henk Hoekstra was bijna dertig jaar als bezoldigd bestuurder verbonden aan de CPN, waarvan 14 jaar als voorzitter. In die rol gaf hij in 1981 een eerste aanzet tot democratisering van de de communistische partij. Daarmee heeft hij de weg bereid voor het latere opgaan van de CPN in GroenLinks. Oud-CPN-Kamerlid Marius Ernsting: “Hij heeft toen de laatste restjes stalinisme binnen de CPN opgeruimd en daarmee veel betekend voor het latere GroenLinks”.

De laatste jaren van zijn leven verkeerde Hoekstra in zwakke gezondheid en had hij geen actieve bemoeienis meer met de politiek. GroenLinks-voorzitter Henk Nijhof: “We nemen afscheid van een markant politicus. We zijn Henk Hoekstra veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de progressieve en sociale beweging in ons land. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden”.

Unanieme provinciale steun Zonne-energie bedrijventerreinen Zuid-Holland

Bedrijventerreinen moeten in de toekomst voor 80% kunnen draaien op stroom die ze zelf produceren door middel van zonnepanelen en andere duurzame energie. Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft woensdag 25 maart dit voorstel van GroenLinks-statenlid José Chung unaniem aangenomen. Naast de groene bedrijventerreinen bevat het GroenLinks-initiatief een voorstel om voor de verlichting van provinciale wegen over te schakelen op zuiniger LED-verlichting.

Lees verder