Nieuws gefilterd op privacy

Kies voor anti-terreurmaatregelen die werken, niet voor maatregelen die onze vrijheid inperken

Charlie-demonstratie in Brussel

Terrorisme is een aanslag op onze vrijheden, het is een extreme poging om haat te zaaien in onze samenlevingen. We strijden dus juist tegen dit terrorisme door pal te blijven staan voor al onze vrijheden, aldus Europarlementariër Judith Sargentini. Na de aanslagen in Parijs gaat natuurlijk de discussie over het voorkomen van radicaliseren en het voorkomen van deze aanslagen. Ons antwoord: We moeten de bestaande anti-terreurmaatregelen veel effectiever inzetten en ons niet laten verleiden tot het nemen van maatregelen die onze vrijheid inperken.

Lees verder

Advocaten: Red de rechtstaat van massasurveillance

Niemand verwacht dat zijn telefoongesprekken worden gemonitord of dat zijn e-mails worden gelezen door spionnen van de overheid. Maar als de onthullingen van Edward Snowden van de laatste zeven maanden iets hebben aangetoond, dan is het dat iedereen er beter vanuit kan gaan dat dat wel het geval is. Voor de meeste mensen lijkt dat geen reden te zijn voor grote zorg. Maar voor advocaten betekent deze nieuwe werkelijkheid dat het werk dat zij doen voor hun cliënten ernstig wordt ondermijnd. Wij roepen daarom alle nationale overheden in de EU, de Europese Commissie en de regering van de Verenigde Staten op om de grondbeginselen van de rechtstaat te herstellen.

Lees verder

Europarlement bespreekt zaak afgeluisterd advocatenkantoor

Afluisteren

De AIVD luisterde jarenlang het in mensenrechten gespecialiseerde advocatenkantoor Prakken d'Oliviera af, zo bevestigde minister Plasterk vorige maand. Hierbij werkte de AIVD ook communicatie uit die “evident niet als relevant voor enig onderzoek van de AIVD” was. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bespreekt het Europarlement vandaag het toezicht op advocaten in de Europese Unie. Sargentini stelt dat het afluisteren van advocaten onze fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, schendt en dat het afbreuk doet aan onze rechtsstaat.

Lees verder

Sargentini: Afluisteren van advocatenkantoor in Nederland is tegen Europese grondrechten

Afluisteren

Europarlementariër Judith Sargentini wil uitleg van eurocommissaris Frans Timmermans (bevoegd voor Europese grondrechten) over het afluisteren van advocatenkantoor Prakken d'Oliveira door de Nederlandse inlichtingendiensten: “Met het afluisteren schendt de Nederlandse overheid het recht op vertrouwelijkheid tussen cliënt en advocaat, zoals is vastgelegd in Europese verdragen.” Sargentini roept Timmermans naar het Europarlement en wil bij de eerstvolgende vergadering horen of hij bereid om de vertrouwelijke toegang tot een advocaat te verdedigen en of hij tegen deze schendingen van fundamentele rechten gaat optreden.

Lees verder

Akkoord over uitwisseling reisgegevens met Canada moet gecheckt door Europees Hof

Vloeistoffen mag je hebben, maar niet m'n privacy.

Op initiatief van de Europese Groenen vraagt het Europees Parlement voordat zij akkoord gaat met uitwisselen van reisgegevens tussen de EU en Canada, eerst goedkeuring van het Europees Hof van Justitie. In april van dit jaar oordeelde het Hof dat het opslaan van alle telefoon- en internetgegevens (de zogenaamde dataretentie) tegen het Europese grondrecht op privacy ingaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft grote twijfels bij het massaal opslaan van persoonlijke gegevens en was een van de pleitbezorgers van het inwinnen van advies bij het Hof.

Lees verder