Nieuws gefilterd op schone energie

Klimaat en energie: Zonneschijn is schaars in zomerpakket Europese Commissie

Europarlementariër Bas Eickhout wordt niet warm van het 'zomerpakket voor klimaat en energie' die de Europese Commissie woensdag presenteerde. “De Europese Commissie legt haar oren teveel te luister bij de gevestigde industriële orde en verliest daarbij de consumenten en de strijd tegen klimaatverandering uit het oog.” In het zomerpakket staan onder andere voorstellen voor het herzien van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), de wetgeving voor energielabels en de toekomstige vormgeving van de Europese energiemarkt.

Lees verder

Uitspraak rechter in Klimaatzaak Urgenda 'historische overwinning'

Vandaag oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Staat moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 25% lager is dan in 1990. Met het bestaande kabinetsbeleid zal dat niet lukken. Op initiatief van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal de Tweede Kamer in debat gaan met minister-president Rutte. Van Tongeren: "Extra maatregelen, zoals een groener belastingstelsel, zijn onontkoombaar. Ik wil van het kabinet horen hoe en hoe snel zij zulke maatregelen gaan invoeren."

Lees verder

Alle informatie over aardbevingen moet openbaar

Kaartje aardbevingen

Het KNMI moet alle informatie over aardbevingen en bodemgesteldheid in gaswinningsgebieden volledig openbaar maken. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren stelt dit voor bij het debat over de positie van het KNMI. Van Tongeren: “Het KNMI is van ons allemaal maar de informatie die het heeft blijkbaar niet. Mensen die in het Groningse aardbevingsgebied wonen willen weten hoe het zit. Zij moeten die informatie makkelijk kunnen terugvinden.” Door de informatie openbaar toegankelijk te maken kunnen ook andere wetenschappers de gegevens gebruiken voor onderzoek en kunnen zij de onderzoeken van het KNMI controleren. “De overheid moet het vertrouwen van de mensen terugwinnen. Dat kan alleen door open en transparant te zijn,” aldus Van Tongeren.

Lees verder

Behandel alle mijnbouwschade gelijk

Alle schade die wordt veroorzaakt door mijnbouwwerkzaamheden moet op dezelfde, snelle manier worden vergoed. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vandaag in een debat in de Kamer. “Het moet niet uitmaken of je in Noord-Oost Groningen woont, op Terschelling of in Rossum, schade is schade.”

Lees verder