Nieuws gefilterd op schone energie

GroenLinks regelt zeggenschap voor Groningers bij gaswinning

De gaskraan kan verder dicht

De provincie, gemeentes en waterschappen krijgen een zwaarwegend adviesrecht bij gas- en oliewinning. Dankzij een Kamermeerderheid voor een voorstel van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren samen met Jan Vos van de PvdA, krijgen de Groningers nu eindelijk meer zeggenschap over de gaswinning. Bovendien moeten gas- en oliebedrijven rekening gaan houden met veel meer veiligheidsaspecten. Ook voor dit voorstel van Van Tongeren en Vos was een Kamermeerderheid.

 

Lees verder

Van Tongeren blij met voorlopige stop gaswinning in Loppersum

De kraan kan verder dicht.

Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks, is blij met het besluit van de Raad van State om de gaswinning in Loppersum voorlopig stop te zetten. "Dit is een overwinning voor de mensen die samen met GroenLinks pleiten voor het verder dichtdraaien van de gaskraan. Het is eigenlijk wel genant dat de rechter er hier aan te pas moest komen en dat minister Kamp niet zelf dit besluit heeft genomen."

Lees verder

Onderhandelingen over biobrandstoffen eindigen in teleurstelling

De milieucommissie van het Europees Parlement keurde dinsdag een akkoord de Europese milieuministers over het gebruik van biobrandstoffen goed. GroenLinks stemde tegen omdat de twee doelstellingen die deze wetsherziening voor ogen had, namelijk geen schade voor het klimaat en geen voedsel in de tank, niet gehaald zijn.

Lees verder

Maak een einde aan fiscale stimulans gasverbruik

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil een einde maken aan het fiscaal stimuleren van gasverbruik. De belasting op gas en elektriciteit moeten stapsgewijs gelijk worden getrokken. Doordat er op gas nu zes keer minder belasting zit dan op stroom, wordt gasgebruik ten onrechte gestimuleerd.

Lees verder

Rijk pakt bevoegdheden af van Groningse gemeentes en provincie

De gaskraan moet dicht.

Het kabinet pakt bevoegdheden van de gemeentes en de provincie in het aardbevingsgebied in Groningen af. Door het invoeren van de crisis- en herstelwet in dit gebied kunnen gemeentes en provincie niet meer in beroep tegen besluiten van het rijk, het rijk kan eenvoudiger onteigenen en hoeft minder rekening te houden met milieu- en natuurbelangen. “Dit is de omgekeerde wereld. Waarom zouden Groningers minder rechten moeten hebben terwijl ze door de gaswinning meer risico lopen  dan alle andere Nederlanders? De Groningse gemeente en provincies moeten juist méér te zeggen krijgen over de gaswinning en de afhandeling van de schade”, aldus GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

 

Lees verder

Eurotop over EnergieUnie: GroenLinks samen met Britse Conservatieven voor wind op de Noordzee

Samenwerken aan wind op de Noordzee

Donderdag komen de Europese regeringsleiders bij elkaar voor een nieuwe eurotop. Daarin staan de plannen van de Europese Commissie voor een energie-unie centraal. Voor GroenLinks is duidelijk wat er moet gebeuren: inzetten op energiebesparing en duurzame energie en meer samenwerken op Europees niveau. De Nederlandse regering lijkt echter dwars te liggen op dit laatste punt. Ondertussen vindt Europarlementariër Bas Eickhout een interessante partner in zijn pleidooi voor samenwerken aan wind op zee: de Britse Conservatieven van David Cameron.

Lees verder