Nieuws gefilterd op schone lucht

Acht vragen en antwoorden over dieselgate bij Volkswagen

Er ging een schokgolf door de autoindustrie toen bleek dat Volkswagen fraudeerde met de emissietests van dieselauto's in de Verenigde Staten. Ook bij ons zijn er (Europese) regels om de emissies van schadelijke stoffen door auto's aan banden te leggen, maar die laten al lang te wensen over. We zetten acht veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij.

Lees verder

Eindelijk helderheid over luchtvervuiling in Europa?

Luchtvervuiling boven Nederland

Luchtvervuiling trekt zich niks aan van grenzen. Om ervoor te zorgen dat heel Europa schone lucht inademt en om te voorkomen dat een buurland het niet zo nauw neemt met de luchtkwaliteit, maakt Europa afspraken over welke normen acceptabel zijn. Schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten, ook in Nederland, laten zien dat een stevige aanpak hoognodig is. De komende maanden werkt de Europese politiek aan een update van de regelgeving over luchtkwaliteit.

Lees verder

Europarlement steekt stokje voor schrappen milieuwetgeving

Jean-Claude Juncker

Het Europarlement wil niet dat de Europese Commissie de wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval schrapt of vertraagt. Dat bleek donderdag uit de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie had eerder deze milieuwetgeving ter discussie gesteld nadat eurocommissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk 'betere regelgeving', aankondigde vooral minder Europese regels te willen. GroenLinks verzette zich steeds tegen dit dereguleringsoffensief dat ten koste gaat van de milieu- en sociale regels.

Lees verder

Werkprogramma: Eickhout wil dat Europese Commissie duurzaamheid serieus neemt

Jean-Claude Juncker

Het Europees Parlement neemt donderdag een standpunt in over het voorgestelde werkprogramma van de Europese Commissie. Onder het mom van 'betere regelgeving' wilden Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans belangrijke milieuwetgeving schrappen voor schonere lucht en meer hergebruik van afval. Na ophef over deze deregulering ten koste van het milieu lijken ze te zijn bijgedraaid, maar er is nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van deze wetsvoorstellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement deze duurzame initiatieven die de gezondheid van mensen beschermen en veel banen opleveren, met hand en tand verdedigt.

Lees verder

Behoud fiets van de zaak

GroenLinks wil dat dat de fiets van de zaak blijft bestaan. Staatssecretaris Wiebes wil de succesvolle regeling per 1 januari afschaffen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver dient een wijzigingsvoorstel in op het Belastingplan om de huidige regeling te behouden.

Lees verder

Pagina's