Servië en Kroatië dichter bij EU-lidmaatschap, maar met huiswerk

GroenLinks feliciteert Servië en Kroatië met het goede nieuws over hun stappen naar lidmaatschap van de Europese Unie, maar wijst erop dat beide landen nog veel werk hebben te verzetten, met name bij corruptiebestrijding en de bescherming van grondrechten, waaronder homorechten. Woensdag maakte de Europese Commissie bekend dat Servië het kandidaat-lidmaatschap mag krijgen, als het de dialoog met Kosovo hervat. Kroatië ligt op koers om in 2013 lid te worden van de Europese Unie.

Servië

Met de uitlevering van Mladic en Hadzic aan het Joegoslavië-tribunaal voldoet Servië aan een belangrijke voorwaarde voor haar kandidaat-lidmaatschap constateert Arjan El Fassed, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Bovendien heeft Servië politieke hervormingen doorgevoerd.

“Het conflict met Kosovo blijft echter een groot struikelblok. Terecht verwacht de Europese Commissie van Servië dat het de dialoog met Kosovo hervat en gemaakte afspraken naleeft. Zo niet, dan is het te vroeg voor kandidaat-lidmaatschap en de start van toetredingsonderhandelingen.”

Voordat het tot daadwerkelijke toetredingsonderhandelingen kan komen, zal Servië ook verder moeten werken aan het versterken van de rechtsstaat en aan het bestrijden van extremisme, stelt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. De bescherming van minderheden schiet tekort. Zo verboden de autoriteiten eerder deze maand, om veiligheidsredenen, de Gay Pride in Belgrado.

“Er is veel te weinig vooruitgang geboekt bij het bestrijden van gewelddadige extremistische groeperingen. De Servische regering dient de veiligheid van al haar burgers, inclusief homo's, te garanderen.”

Kroatië

De toetredingsonderhandelingen met Kroatië zijn al afgerond. (Lees uitgebreide tijdslijn in dossier Kroatië.) Er ligt een ontwerp-toetredingsverdrag, dat voorziet in EU-lidmaatschap per 1 juli 2013. De komende twee jaar moet er goed op worden toegezien dat Kroatië blijvend aan de voorwaarden voldoet. Zo moeten meer verdachten van corruptie voor de rechter komen. Voor GroenLinks zullen de rapportages van Kroatische maatschappelijke organisaties zwaar wegen bij de beoordeling of het land in 2013 lid kan worden. El Fassed: “Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de toetreding nog altijd worden uitgesteld.”

“Vrije en eerlijke verkiezingen, eind dit jaar, dat is wel het minste wat we van Kroatië verwachten”, stelt Cornelissen. De grondrechten van burgers moeten ook in de praktijk worden gewaarborgd. Cornelissen bewaart slechte herinneringen aan de Gay Pride in Split, afgelopen juni, waarbij zij en Kroatische betogers belaagd werden door agressieve tegendemonstranten. “Ik ben blij dat GroenLinks de toezegging heeft verkregen van minister Rosenthal dat hij de Kroatische regering zal steunen bij het opstellen van een actieplan tegen homofobie”, aldus Cornelissen.

Montenegro

De Europese Commissie adviseert ook om toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro. “In de planning trekt de Europese Commissie lessen uit eerdere toetredingsprocessen", stelt Cornelissen vast. “Ze wil beginnen met gesprekken over justitie en grondrechten. Een verstandig voorstel, want het goede functioneren van de rechtsstaat blijkt telkens weer de taaiste kluif voor EU-kandidaten."

Kosovo

Kosovo blijft een zorgenkindje met zwak bestuur en een zwakke economie. De regering in Pristina heeft soms de neiging het leven van Kosovaarse Serviërs moeilijk te maken. El Fassed: “De Europese Unie moet meer aandacht besteden aan Kosovo en een weg naar Europa openstellen. Het lang aangekondigde stappenplan voor visumliberalisatie moet nu snel komen.”

Meer informatie

Deze website biedt uitgebreide dossiers op de volgende onderwerpen