Tineke Strik bij de Raad van Europa

Succesvolle eerste dag bij de zomersessie Raad van Europa

Ondanks alle commotie over de verguisde voorzitter Pedro Agramunt van de Raad van Europa (RvE) die maar niet wil aftreden terwijl hij nog amper steun geniet, ging Tineke Strik vandaag gewoon aan het werk in Straatsburg om zich in te zetten voor een goede behandeling van vluchtelingen in Europa. 

Tineke:,,De dag was succesvol omdat mijn kritische opinierapport over het veel te optimistisch geschetste beeld over de vluchtelingensituatie in Turkije, Griekenland, Italië en Noord-Afrika in een ander rapport positief werd ontvangen door de commissie Legal Affairs and Human Rights." Bij de Raad van Europa worden altijd opinierapporten geschreven over andere rapporten uit andere commissies om tot een objectiever beeld te komen.

Tineke: ,,Tot mijn grote tevredenheid was er veel steun voor mijn opinierapport om het andere rapport, met veel feitelijke onjuistheden, flink bij te schaven. In totaal had ik 17 amendementen ingediend en hoewel we nog niet over allemaal hebben kunnen stemmen, zijn er al 12 goedgekeurd. Hierdoor is het andere rapport van de Griekse rapporteur van rechtse signatuur over de vluchtelingencrisis een stuk realistischer is geworden. Morgenvroeg om 9 uur worden de andere amendementen behandeld. Daarna moet het nog door de commissie Migration, Refugees, and Displaced Persons worden goedgekeurd en vervolgens wacht de stemming in de algemene vergadering." 

Tineke: ,,Op hoop van zegen voor al die vluchtelingen die in de knel zitten en wachten op onze hulp."