Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplichten

Wim-Jan Renkema

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis en is de functie onderwerp van discussie: werkgeverskoepel VNO-NCW bepleit afschaffing. ‘Door verplichting maak je een einde aan die discussie. Staatssecretaris Van Ark aarzelt, dus ga ik zelf aan de slag met een initiatiefwet’, aldus Renkema.

Lees verder

Initiatiefwetsvoorstel voorkomt kortingen op pensioenen

Door het mislukken van het pensioenoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers dreigen kortingen op de pensioenen in 2020 en 2021. Vanmiddag in het Kamerdebat over het pensioenoverleg kondigt Jesse Klaver aan dat GroenLinks met een initiatiefwetsvoorstel komt om kortingen in ieder geval twee jaar te kunnen uitstellen. In de tussentijd kan dan alsnog gewerkt worden aan een nieuw, sociaal pensioenstelsel.

Lees verder

‘Blokhuis gaat niet ver genoeg: banden Siriz en anti-abortusclub moeten worden doorgeknipt’

Corinne Ellemeet

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Blokhuis op twee gedachten blijft hinken als het gaat om de invloed van anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) op keuzehulporganisatie Siriz. Ze vinden het stopzetten van directe financiering van VBOK aan de keuzehulpgesprekken onvoldoende. ‘Blokhuis wil alert zijn op belangenverstrengeling tussen de twee', aldus Ellemeet. 'GroenLinks eist dat de banden tussen VBOK en Siriz worden doorgeknipt.’

Lees verder

Nationaal Preventieakkoord is te slap

Wim-Jan Renkema

Volgens GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema is het staatssecretaris Blokhuis niet gelukt om een stevig Preventieakkoord te sluiten. De aangekondigde maatregelen zijn onvoldoende om problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen, zo concludeerde het RIVM al. ‘Daarmee zijn de ambities niet te fors, maar de maatregelen te slap’, aldus Renkema.

Lees verder

Verscherpt toezicht Tweede Kamer op bedrijfsvoering defensie

soldaat

De Tweede Kamer gaat strenger toezien op het herstel van de bedrijfsvoering bij defensie. Een voorstel hiertoe van GroenLinks is unaniem aangenomen. Door het Ministerie van Defensie zijn de afgelopen jaren meerdere trajecten, actieplannen en programma’s gestart om de veiligheid en zorg voor defensiepersoneel te verbeteren. Beter toezicht is hard nodig na een jaar van veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel.

Lees verder

Stop het gebruik van Chinese software voor vitale overheidsinfrastructuur

Nederland moet stoppen met het gebruik van Chinese software voor de vitale infrastructuur van de overheid. Dit stellen GroenLinks en de VVD donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De partijen maken zich zorgen over het communicatiesysteem voor hulpdiensten en politie C2000, dat wordt geleverd door een Chinese partij. GroenLinks en de VVD roepen het kabinet op minder naïef te zijn en de aanbesteding van C2000 terug te draaien.

Lees verder