Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

GroenLinks wil stop op nieuwe biomassacentrales

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Tom van der Lee een motie ingediend over een moratorium op nieuwe biomassacentrales, in ieder geval tot er goede en duidelijke afspraken zijn over de duurzaamheid van biomassa.

Lees verder

Ban op vervuilend plastic in vuurwerk

GroenLinks roept de Tweede Kamer op om vuurwerksoorten die bijdragen aan plastic zwerfafval in de ban te doen. De zogenaamde ‘knetterbal’ is een voorbeeld van vuurwerk dat zorgt voor plastic afval. Het mag het hele jaar door verkocht worden aan mensen van 12 jaar of ouder.

Lees verder

GroenLinks wil Nationaal Coördinator Tegengaan Ondermijning

Er moet een Nationaal Coördinator Tegengaan Ondermijning komen. Dit stelt GroenLinks in aanloop naar het debat over de justitiebegroting in de Tweede Kamer. Instanties werken te vaak langs elkaar heen in hun pogingen ondermijning aan te pakken. De Nationaal Coördinator Tegengaan Ondermijning zou niet alleen gemeenten en inlichtingen- en opsporingsdiensten met elkaar moeten verbinden, maar ook wijkteams, woningcorporaties en jeugdzorg.

Lees verder

GroenLinks presenteert initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof

GroenLinks presenteert vandaag een ontwerp-initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof, waarin de krimp van de veestapel wettelijk wordt vastgelegd. Nu het kabinet al een half jaar vastzit in de stikstofcrisis komt GroenLinks een wet die wél daadkrachtig en structureel ingrijpt om de stikstof-uitstoot terug te dringen en de natuur in Nederland te beschermen. In de initiatiefwet wordt juridisch vastgelegd dat de stikstofuitstoot van de landbouw in 2035 gehalveerd moet zijn. Daarnaast regelt de wet een verbod op groei van het vliegverkeer en wordt de maximumsnelheid voor het eerst in de wet vastgelegd: op geen enkele weg mag op geen enkel moment harder worden gereden dan 100 km/h.

Lees verder