Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

GroenLinks vraagt drie euro van huizenbezitters voor oplossen kamernood

Ineke van Gent heeft vandaag haar initiatiefwet ‘Huursubsidie voor studenten en jongeren’ ingediend. Hiermee worden de enorme tekorten op de kamermarkt opgelost, en dat voor tien miljoen euro per jaar. GroenLinks vraagt aan iedere huizenbezitter een bijdrage van drie euro – de prijs van één wijntje op een terras - om twintigduizend extra kamers te bouwen. Hiermee zijn alle studenten op korte termijn onder dak. De vrijblijvende plannen van minister Dekker bieden die oplossing niet.

Lees verder

Open brief aan minister 'Robin Hood' De Geus

In een open brief aan minister De Geus schrijft Ineke van Gent dat ze aangenaam verrast is door zijn pleidooi dat nu de rijken maar moeten betalen om het koopkrachtverlies van 2% voor de armen ongedaan te maken. Kennelijk heeft de Robin Hood heffing die zij vorig jaar bepleitte school gemaakt. Zij roept 'Robin Hood' De Geus op om er desnoods een portefeuillekwestie van te maken.

Lees verder

Witte werkster moet blijven

Het ministerie van SZW moet de regeling voor witte werksters in stand houden. Duizenden langdurig werklozen zijn op deze manier aan het werk gekomen; een veelvoud aan huishoudens profiteert van de regeling. Bovendien wordt zwartwerk op deze manier effectief bestreden. Zeven miljoen euro per jaar is een koopje.

Lees verder

Kabinet moet opnieuw sociaal overleg starten over prepensioen

Het kabinet moet de strijdbijl begraven en terug naar de onderhandelingstafel met de sociale partners. De forse kritiek van de Raad van State op de kabinetsplannen voor afschaffing van de VUT en het prepensioen kan niet genegeerd worden. Als minister De Geus écht het sociale gezicht wil zijn, grijpt hij dit advies aan om binnen het kabinet te strijden voor de VUT-ers die anders in grote problemen komen.

Lees verder

Kamer geschoffeerd door besluit Rotterdam Airport

Uit de antwoorden op vragen van GroenLinks blijkt dat het besluit over Rotterdam Airport een enorme verruiming van de hinder zal gaan betekenen. Bovenal blijkt dat het besluit ondertussen al in werking is gesteld. De fractie is zeer ontstemd over de slinkse manier waarop staatssecretaris Schultz dit omstreden besluit tijdens het zomerreces heeft doorgevoerd.
GroenLinks heeft via de Kamercommissie voorgesteld direct na het reces een debat te houden en vraagt de minister tot die tijd niet verder mee te werken met de opening van het vliegveld gedurende de nacht. GroenLinks zal zich inzetten voor het terugdraaien van het besluit.

Lees verder

GroenLinks stelt vraagtekens bij veiligheid van cruise-control

Het tragische ongeval op de E19 bij Antwerpen werpt opnieuw de vraag op hoe veilig cruise-control is. GroenLinks pleit voor onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten, een goede beoordeling van de verschillende cruise-control systemen en een betere voorlichting van weggebruikers. Als bepaalde systemen echt onveilig rijgedrag in de hand werken is ontmoediging of zelfs een verbod gewenst.

Lees verder