Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

GroenLinks wil Molukse aanpak voor allochtone jongeren

GroenLinks wil dat de regering met een werkgelegenheidsplan komt om allochtone jongeren aan de slag te helpen. Juist deze groep heeft onevenredig veel moeite met het vinden van stageplaatsen en werk. En juist deze groep is vatbaar voor radicalisering als ze, terecht of onterecht, het gevoel hebben dat de samenleving hen stelselmatig de rug toekeert.

Lees verder

Nieuwe zorgverzekering geeft particulier verzekerden half miljard cadeau

De lage inkomens, AOW-ers en chronisch zieken en gehandicapten leveren fors in door de nieuwe zorgverzekering. Dat komt ten goede aan de bovenmodale gezinnen. De nieuwe zorgverzekering geeft de particulier verzekerden een lastenverlichting van bijna 500 miljoen euro cadeau. GroenLinks vindt dat een onbegrijpelijke vorm van inkomenspolitiek en omgekeerde solidariteit.

Lees verder

GroenLinks start wandeloffensief

Nederland heeft een Wandeloffensief nodig. De wandelaar moet weer ruimte krijgen. GroenLinks vindt dat wandelaars het recht moeten krijgen om langs waterwegen te wandelen. Bij de aanleg van nieuwe wegen en sporen moet er een oversteekplaats voor wandelaars zijn. En er moet een Rijkswandelnota komen.

Lees verder

Huurplannen Dekker: kan het nog gekker?!

Minister Dekker moet haar huurplannen intrekken. Haar voorstellen creëren enkel problemen, terwijl de lastenverzwaring voor huurders met tientallen tot honderden euro’s per jaar geen enkel probleem oplost. Het zou haar sieren om eerst de fundamentele studie naar de hypotheekrente en de woningmarkt af te ronden. Daaruit zal immers blijken dat huurders nu al de hoogste woonlasten hebben, en dat de woningbouwproductie niet zal worden gestimuleerd door de inkomsten van woningcorporaties extra te verhogen.

Lees verder

Regio kan tol heffen voor leefbare steden

De regio kan tol gaan heffen, om de overlast van verkeer in en bij de steden tegen te gaan. De Raad van State ziet geen belemmeringen tegen de Tolwet, die Wijnand Duyvendak vandaag naar de Kamer stuurt. Met de Tolwet kunnen regio's via beprijzing, à la Londen, de leefbaarheid in de steden verbeteren. De Tolwet is een groen alternatief voor de asfalt-begroting van minister Peijs.

Lees verder