Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

Personenvervoer Betuweroute is aantrekkelijke optie

Dit blijkt uit het onderzoek dat minister Peijs op verzoek van GroenLinks heeft uitgevoerd. Het onderzoek toont dat personenvervoer over de lijn een serieuze en rendabele optie is, mits er enkele technische aanpassingen worden gedaan, ter waarde van enkele honderden miljoenen euros. Alleen bij onrealistische aannames is een exlusieve goederenlijn rendabeler.

Lees verder

Manifest voor nieuwe financiering Hoger Onderwijs

De studentenorganisaties LSVb en ISO hebben samen met de SP en GroenLinks een manifest opgesteld voor een andere financiering van het Hoger Onderwijs. Het manifest biedt een alternatief voor de plannen van Rutte en zorgt voor beter onderwijs en een sterkere positie van de student.

Lees verder

GroenLinks wil Molukse aanpak voor allochtone jongeren

GroenLinks wil dat de regering met een werkgelegenheidsplan komt om allochtone jongeren aan de slag te helpen. Juist deze groep heeft onevenredig veel moeite met het vinden van stageplaatsen en werk. En juist deze groep is vatbaar voor radicalisering als ze, terecht of onterecht, het gevoel hebben dat de samenleving hen stelselmatig de rug toekeert.

Lees verder

Nieuwe zorgverzekering geeft particulier verzekerden half miljard cadeau

De lage inkomens, AOW-ers en chronisch zieken en gehandicapten leveren fors in door de nieuwe zorgverzekering. Dat komt ten goede aan de bovenmodale gezinnen. De nieuwe zorgverzekering geeft de particulier verzekerden een lastenverlichting van bijna 500 miljoen euro cadeau. GroenLinks vindt dat een onbegrijpelijke vorm van inkomenspolitiek en omgekeerde solidariteit.

Lees verder