Vóór de maatschappelijke stage, tegen de verplichting

GroenLinks steunt het voorstel om de verplichte maatschappelijke stage af te schaffen. De maatschappelijke stage is een goede manier voor jongeren om maatschappelijk bewustzijn te vergroten en werkervaring op te laten doen, maar de keuze voor de inhoud van lesprogramma’s moet primair bij scholen komen te liggen.

Senator Ruard Ganzevoort :"Voor onze keuze is het belangrijk geweest dat scholen ruimte en geld krijgen dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden en dus ook kunnen inzetten voor  het behoud van de maatschappelijke stage.  Bovendien hebben we alleen kunnen instemmen met het voorstel nadat Staatssecretaris Dekker ons had toegezegd dat de infrastructuur in stand zou blijven. Die infrastructuur is onontbeerlijk voor de aansluiting tussen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties."

Staatssecretaris Dekker had de steun van GroenLinks nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.