Van Tongeren: “Alle mijnbouwschade Groningers eerlijk vergoeden”

De NAM moet eerlijk alle mijnbouwschade vergoeden die is veroorzaakt door gaswinning, nu de rechter een streep heeft gezet door het zelfverzonnen systeem van schadevergoeding in Groningen. Dat wil Liesbeth van Tongeren. 

Van Tongeren: “De NAM had een heel handboek opgesteld voor welke schade ze wel en welke niet willen vergoeden. Slechts een deel van de schade aan huizen in Groningen was volgens hen te wijten aan gaswinning, de rest kwam door slecht onderhoud, mollen of de waterstand. De rechter gaat hier niet in mee en stelt de NAM en de Staat aansprakelijk. De NAM moet nu niet in beroep gaan tegen deze uitspraak, maar eerlijk de schade vergoeden.”

Om hun recht te halen moeten Groningers aanspraak kunnen maken op geld voor proefprocessen tegen de NAM. Een motie van Van Tongeren die de regering daartoe opriep werd in september door de Tweede Kamer aangenomen.

Van Tongeren: “Groningers moeten hun recht kunnen halen, ongeacht of ze daar zelf het geld voor hebben. Ik wil dat minister Kamp zo snel mogelijk geld beschikbaar maakt voor de processen van bewoners tegen de NAM.”