Nieuws van iedereen

GroenLinks brengt Europese normen voor schone lucht in zicht

GroenLinks presenteert 45 voorstellen voor schonere lucht. Daarmee komen de Europese normen tegen luchtvervuiling (stikstofdioxide en fijn stof) in zicht, zo blijkt uit de beoordeling door het Milieu- en Natuurplanbureau. Dat verbetert de gezondheid van honderdduizenden mensen. De Nederlandse lucht is nu veel te vies. Het kabinet doet daar veel te weinig tegen.

Lees verder

Donner lijkt eerder onderdeel dan oplossing voor justitie crisis

GroenLinks is diep geschokt door het justitiële dwalen in de Schiedammer parkmoord. De politie haalt een verdachte én een slachtoffer gruwelijk door de mangel. Het Forensisch Instituut past vrij klakkeloos de inhoud van een onderzoeksrapport aan. Het Openbaar Ministerie schoof alles dat niet in het straatje paste ter zijde. Rechters veroordeelden vervolgens zonder veel plichtplegingen de verdachte Kees B. Dit is niet, zoals de minister van Justitie voorhoudt, een opeenstapeling van fouten. Dit is een justitiële crisis die afbreuk doet aan het vertrouwen in het fundament en de werking van de Nederlandse rechtstaat. Voor GroenLinks staat niet vast deze minister op een geloofwaardige wijze de crisis kan herstellen; sterker nog hij lijkt eerder een onderdeel van het probleem dan leidend in het aandragen van oplossingen.

Lees verder