Nieuws van iedereen

Nederland verliest met Bernhard een markante persoonlijkheid

Nederland verliest een markante persoonlijkheid: een symbool van hoop in de jaren van de Duitse bezetting en daarna, maar ook omstreden vanwege zijn aandeel in de Lockheed-affaire. Prins Bernhard heeft een rijk en vol leven gehad. Wij leven mee met de koningin, zijn andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Personenvervoer Betuweroute is aantrekkelijke optie

Dit blijkt uit het onderzoek dat minister Peijs op verzoek van GroenLinks heeft uitgevoerd. Het onderzoek toont dat personenvervoer over de lijn een serieuze en rendabele optie is, mits er enkele technische aanpassingen worden gedaan, ter waarde van enkele honderden miljoenen euros. Alleen bij onrealistische aannames is een exlusieve goederenlijn rendabeler.

Lees verder

GroenLinks start wandeloffensief

Nederland heeft een Wandeloffensief nodig. De wandelaar moet weer ruimte krijgen. GroenLinks vindt dat wandelaars het recht moeten krijgen om langs waterwegen te wandelen. Bij de aanleg van nieuwe wegen en sporen moet er een oversteekplaats voor wandelaars zijn. En er moet een Rijkswandelnota komen.

Lees verder

Huurplannen Dekker: kan het nog gekker?!

Minister Dekker moet haar huurplannen intrekken. Haar voorstellen creëren enkel problemen, terwijl de lastenverzwaring voor huurders met tientallen tot honderden euro’s per jaar geen enkel probleem oplost. Het zou haar sieren om eerst de fundamentele studie naar de hypotheekrente en de woningmarkt af te ronden. Daaruit zal immers blijken dat huurders nu al de hoogste woonlasten hebben, en dat de woningbouwproductie niet zal worden gestimuleerd door de inkomsten van woningcorporaties extra te verhogen.

Lees verder

Regio kan tol heffen voor leefbare steden

De regio kan tol gaan heffen, om de overlast van verkeer in en bij de steden tegen te gaan. De Raad van State ziet geen belemmeringen tegen de Tolwet, die Wijnand Duyvendak vandaag naar de Kamer stuurt. Met de Tolwet kunnen regio's via beprijzing, à la Londen, de leefbaarheid in de steden verbeteren. De Tolwet is een groen alternatief voor de asfalt-begroting van minister Peijs.

Lees verder