Nieuws van iedereen

GroenLinks pleit voor 'Conventie voor bestuurlijke vernieuwing'

Er dient een 'Conventie' te komen voor bestuurlijke vernieuwing. Dat stelt GroenLinks vandaag voor tijdens het kennismakingoverleg in de Tweede Kamer met minister Pechtold. Deze Conventie moet de al decennia durende impasse rondom bestuurlijke vernieuwing doorbreken. De Conventie zou moeten worden samengesteld uit leden van Tweede- en Eerste Kamer, en vertegenwoordigers uit het lokaal en provinciaal bestuur. Minister Pechtold zou voorzitter kunnen worden.

Lees verder

Halsema komt op voor pluriformiteit in 'normen- en waardendebat'

Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. De vreedzame omgang met verschillen is voor GroenLinks een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. De politiek moet mensen niet van elkaar vervreemden, maar stimuleren en steunen om verschillen te overbruggen en conflicten geweldloos op te lossen. De politiek moet zelf een beter voorbeeld geven.

Lees verder

Verdonk mag van subsidie geen zwijggeld maken

Minister Verdonk dreigt de subsidie van VluchtelingenWerk in te trekken vanwege de steun aan het project '26.000 gezichten'. Volgens Verdonk geldt er kennelijk Staatscensuur voor organisaties die subsidie krijgen. GroenLinks vindt haar intimidatiestrategie slecht voor de democratie en niet passen in de Nederlandse cultuur.

Lees verder

GroenLinks wil advies van de Raad van Economisch Adviseurs over nieuwe WAO

Zit Nederland wel te wachten op de nieuwe WAO van De Geus? Vandaag vindt in de Tweede Kamer de hoorzitting plaats over de nieuwe WAO (WIA). De Raad van State, het CPB, het UWV en anderen in het veld publiceerden de afgelopen maanden afwijzende adviezen. De organisaties die meedoen aan de hoorzitting laten in hun 'position papers' vergelijkbare kritiek horen. Waarom is die nieuwe wet nog nodig?

Lees verder