Nieuws van Arend Wesdijk

Gehandicaptenverdrag: meer dan lippendienst

Ruard Ganzevoort begrijpt niet waarom de regering zo lang heeft gewacht om het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren en uit te voeren. Het verdrag is immers al in 2007 ondertekend en qua inhoud niet echt schokkend.

Lees verder

Onbeperkt spreekrecht slachtoffers brengt waarheidsvinding en objectiviteit in gevaar

Tineke Strik

GroenLinks staat positief tegenover het huidige spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden, maar steunt onbeperkte verruiming hiervan niet. Waarheidsvinding en objectiviteit staan centraal in het strafproces. Uitwisseling tussen slachtoffers en daders moet naar behoefte mogelijk zijn, maar op een meer geëigend moment; als het onderzoek is afgerond en het daderschap vaststaat.

Lees verder