Nieuws van Arend Wesdijk

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Ruard Ganzevoort

Naar aanleiding van een motie van senator Ruard Ganzevoort is het persoonsgebonden budget verankerd in de Zorgverzekeringswet. Daarmee worden zorgverzekeraars verplicht om in alle polissen de mogelijkheid voor een PGB op te nemen.

Lees verder

Onderwijstoezicht en advies zorgvuldig scheiden

Ruard Ganzevoort

GroenLinks steunt scheiding tussen toezicht en advies door de Onderwijsinspectie, evenals inperking van het aantal zaken dat onder het toezicht valt. Daarmee wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan eigen invulling en identiteit van scholen. Een nieuwe wet moet volgens de fractie dan wel duidelijk genoeg zijn.

Lees verder

Nederlanderschap te grabbel

Met maar liefst zestig misdrijven die nu al aanleiding kunnen geven tot intrekken van het Nederlanderschap, kan de indruk ontstaan dat nog een misdrijf daaraan toevoegen weinig aandacht verdient. Maar GroenLinks ziet ernstige bezwaren.

Lees verder

Hoog spel met Marokko

Senator Tineke Strik vindt dat de minister hoog spel speelt door koste wat het kost het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen. Hij brengt daarmee de samenwerking tussen Nederland en Marokko in gevaar.

Lees verder

Huis voor klokkenluiders belangrijke stap

GroenLinks vindt het van groot belang dat klokkenluiders beter beschermd worden en dat hun meldingen effectiever worden opgepakt, zodat maatschappelijke misstanden kunnen worden aangepakt. De Eerste Kamerfractie is daarom blij met de initiatiefwet Huis voor klokkenluiders, die door onder anderen Tweede Kamerlid Linda Voortman is ingediend.

Lees verder