Nieuws van Arend Wesdijk

Ruard Ganzevoort: Tevreden met rechtvaardiger studiefinanciering en kwaliteitsverbetering onderwijs

Ruard Ganzevoort

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van een nieuw stelsel voor de studiefinanciering. We hebben in onze overwegingen en standpunten vooral gelet op het belang van goed onderwijs voor de ontwikkeling van mensen, zodat zij effectief en authentiek hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Het nieuwe stelsel investeert fors meer in de kwaliteit van het onderwijs, is rechtvaardiger en biedt een betere rechtspositie en inspraak voor studenten.

Lees verder

Pagina's