Nieuws van Bas Eickhout

Europees Parlement verbiedt handel illegaal gekapt hout

Europa is één van de grootste importeurs van illegaal hout en daardoor medeverantwoordelijk voor grootschalige ontbossing door illegale houtkap. De EU-landbouwministers zijn vooralsnog niet tot een standpunt gekomen om daar verandering in te brengen, maar het Parlement is duidelijk: hout van illegale houtkap mag niet verhandeld worden.

Lees verder

Richtlijn industriële emissies moet voor gelijk speelveld zorgen

Op 4 mei wordt er in de milieucommissie van het Europees Parlement gestemd over de richtlijn industriële emissies. De richtlijn beoogt de milieukwaliteit te verbeteren door het probleem bij de bron aan te pakken. Door strengere eisen te stellen aan milieuvergunningen mogen industrieën en intensieve veehouderijen minder milieuvervuiling veroorzaken. De richtlijn is een herziening van een eerdere richtlijn, die door veel landen niet goed was geïmplementeerd.

Lees verder

Europees klimaatbeleid een lachertje als we de inzet niet verhogen

Terwijl afgelopen vrijdag heel Nederland oranje kleurde, vond in Bonn een klimaatconferentie plaats georganiseerd door de Europese Groenen. Eregast was Yvo de Boer, VN klimaatchef, die de Europese Unie opriep om vóór de volgende klimaattop in Cancun (Mexico) haar CO2 reductiedoel te verhogen van 20% naar 30%. Een boodschap die eerder deze week al verwoord werd door Connie Hedegaard (Eurocommissaris klimaat). Maar zelfs dit hogere reductiedoel is ‘meer van hetzelfde’ volgens VN klimaatchef De Boer. Pas bij het langere termijn doel van 80% CO2 reductie tot 2050 gaan er klappen vallen, omdat dan ‘de economie fundamenteel moet veranderen’. Ondertussen bleek dit weekend uit een gelekt rapport van Europese Commissie dat ook zij inziet dat de huidige manier van werken aanpassing behoeft.

Lees verder

Bas Eickhout presenteert plannen voor versterken economie

In Griekenland woedt een financiële crisis die met de dag onbetaalbaarder wordt en die daarom dringend om een oplossing vraagt. Het getreuzel heeft lang genoeg geduurd. Naast de acute problematiek van Griekenland denkt het Europees Parlement na over de economische toekomst. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout zit namens de Groenen in de tijdelijke commissie Crisis en schrijft mee aan het rapport dat aan het Parlement voorgelegd gaat worden om een volgende economische crisis te voorkomen. Vandaag werden de voorstellen van Eickhout besproken.

Lees verder

Europese strategie voor schone en energiezuinige voertuigen

Vandaag heeft de Europese Commissie haar Europese strategie gepresenteerd voor schone en energiezuinige voertuigen. Een kwart van de Europese CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport. De emissie stijgt met nog eens 30 procent tot 2050 als we niet overstappen op schonere auto's. De klimaatimpact van voertuigen kan verminderd worden met elektrische auto's; de groene droom van dit moment.

Lees verder