Nieuws van Bas Eickhout

Fosforschaarste bedreigt voedselproductie

De fosfaatreserves raken op en dit is een groot probleem voor de voedselproductie, want fosfor is onmisbaar voor de groei van planten. "Landbouw zonder fosfor is als landbouw zonder water", aldus GroenLinks-Europarlementiër Bas Eickhout.

Lees verder

Geen kweekvis zonder strenge milieueisen

De Europese Groenen hebben zich afgelopen donderdag onthouden van stemming over het gemeenschappelijk visserijbeleid. In het aangenomen rapport wordt namelijk aangedrongen op het financieel ondersteunen van kweekvis zonder rekening te houden met het milieu.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Ik ben verbaasd dat de PvdA pleit voor het extra stimuleren van kweekvis en niet aangedrongen heeft op milieueisen. Voor veel kweekvis wordt wilde vis gebruikt als visvoer en dit leidt indirect alsnog tot overbevissing. Ook zijn er nog geen regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen in de visteelt, die kunnen leiden tot overbemesting."

Lees verder

Europese Commissie laat het afweten bij duurzaamheidscriteria biomassa

De richtlijn voor hernieuwbare energie verplicht de Europese Commissie om verslag uit te brengen of en welke duurzaamheideisen nodig zijn bij energie afkomstig van biomassa. Dit rapport is vandaag openbaar gemaakt en de inhoud stelt teleur.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: "De Commissie komt niet met bindende duurzaamheidscriteria, maar laat het aan de lidstaten zelf over om criteria te introduceren voor biomassa. Dat leidt tot pure greenwashing. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk dat bossen gekapt worden voor de productie van biomassa, waardoor CO2-emissies niet af- maar juist toenemen. Energie van deze biomassa zou niet meegeteld mogen worden voor de doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020."

Lees verder

Gemeenschappelijk visserijbeleid is in strijd met het Verdrag van Lissabon

Donderdag is in het Europees Parlement over het gemeenschappelijk visserijbeleid gestemd. Herziening is hard nodig, want momenteel zijn 88% van Europese visbestanden overbevist. Het Europees Parlement heeft echter een rapport aanvaard dat tegen het Verdrag van Lissabon ingaat. Het beleid is positief voor Europa, maar buiten Europese wateren komt Europa alleen op voor haar eigen vissers in plaats van voor de visstand en de vissers ter plaatse.

Lees verder

Opinie: Klimaatwetenschap is geen bokswedstrijd tussen sceptici en hysterici

Het zou geweldig zijn als het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties geen gelijk heeft. Het zou mooi zijn als we ons geen zorgen hoeven te maken over de opwarming van de aarde of over de uitstoot van CO2. Dan hoeven we minder geld te investeren in de strijd tegen klimaatverandering. Dan kunnen we rustig doorgaan met consumeren en produceren zoals we dat gewend zijn... Maar helaas, ondanks de fouten die gevonden zijn in het IPCC-rapport, is klimaatverandering nog steeds een feit en hebben we maatregelen nodig om het tegen te gaan.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik schreven vandaag dit opinieartikel in Trouw.

Lees verder