Nieuws van Bas Eickhout

2010 is internationaal Jaar van Biodiversiteit, behalve voor Balkenende

De biodiversiteit in Europa gaat al jaren in rap tempo achteruit. Biodiversiteit gaat om de kwaliteit van het ecosysteem waarin alle verschillende dieren, planten en micro-organismen leven. Het is daarom schrijnend dat het Europese doel om in 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen niet gehaald zal worden. En dat terwijl dit jaar tot het Jaar van Biodiversiteit is uitgeroepen.

De Europese Commissie presenteerde deze week verschillende opties om het Europese beleid op het gebied van biodiversiteit aan te scherpen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld in deze strategie van de Commissie.

Lees verder

Wereldleiders tonen geen leiderschap: bindend klimaatverdrag uitgesteld

Na twee weken van moeizame klimaatonderhandelingen in Kopenhagen zijn de wereldleiders er vanochtend niet in geslaagd tot een bindend klimaatverdrag te komen. In plaats daarvan is een politiek akkoord opgesteld, waarin de intentie wordt uitgesproken om in de toekomst wel tot bindende klimaatafspraken te komen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout waren de afgelopen week in Kopenhagen. De tekst die er nu ligt laat inhoudelijk te wensen over. Serieuze klimaatmaatregelen blijven helaas uit. GroenLinks verwijt de wereldleiders een groot gebrek aan verantwoordelijkheid en leiderschap.

Lees verder

Eurotop vermijdt blamage, maar toont onvoldoende leiderschap

Met de belofte van 7,2 miljard euro klimaatsteun voor ontwikkelingslanden in de komende drie jaar stuurt de eurotop een klein vonkje van hoop naar de klimaattop in Kopenhagen. Echt leiderschap tonen de Europese regeringsleiders helaas niet.

“De regeringsleiders hadden de kans om een forse impuls te geven aan de moeizame onderhandelingen in Kopenhagen. Daarvoor hadden zij moeten besluiten om, onafhankelijk van andere landen, de Europese uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen in 2020. Die kans hebben ze helaas gemist,” constateert Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks.

Lees verder

Onderzoek: geen leiderschap Europa in klimaatcrisis

Uit onderzoek van de Groene fractie in het Europees Parlement blijkt dat de geclaimde voortrekkersrol van Europa op klimaatgebied nergens op gebaseerd is. Daarnaast is bevestigd dat huidige klimaatbeloftes van de grote spelers niet genoeg zijn. Als Europa zich wil houden aan de afspraak dat de temperatuur op aarde niet meer dan twee graden mag sitjgen, dan moet het zich minimaal committeren aan dertig procent CO2-reductie.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout geeft commentaar op het onderzoek.

Lees verder

Kamer stuurt Balkenende naar eurotop met groene boodschap

Groene innovatie moet een prioritaire plaats krijgen in de nieuwe Europese banenstrategie. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van GroenLinks aan, die premier Balkenende opdraagt zich hiervoor sterk te maken in Europa.

Tijdens het Kamerdebat over de Staat van de Europese Unie, vorige week, hield GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout een pleidooi om meer werk te maken van energiebesparing, duurzame energie en milieutechnologie.

Lees verder