Nieuws van Bas Eickhout

Europarlement houdt industrie hand boven het hoofd

Een meerderheid van de milieucommissie van het Europees Parlement stemde deze week in met een plan van de Europese Commissie om 75% van de Europese bedrijven gratis emissierechten te geven om hun concurrentiepositie in het buitenland te beschermen. Dit tot grote teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

"Telkens weer mist de Europese Commissie de kans om ambitieus werk te maken van onze nieuwe groene economie. In het Europarlement wordt met name door de christendemocraten consequent gekozen voor het industriële belang op korte termijn en niet voor de innoverende industrie. Deze schaamteloze belangenbehartiging maakt ons eigen klimaatbeleid steeds ongeloofwaardiger."

Lees verder

Bas Eickhout over de Amerikaanse inzet op de klimaattop in Kopenhagen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was vorige week mee met een officiële delegatie naar Washington. Hij sprak daar met senatoren en afgevaardigden over de Amerikaanse inzet voor Kopenhagen.

In een nieuwe aflevering van Vijf Vragen nemen we de tijd om uitgebreid de positie van de Verenigde Staten op klimaatgebied te bespreken. Eickhout legt uit waar president Obama de ruimte krijgt van het Amerikaanse congres en hoe de Europese onderhandelaars daar juist gebruik van moeten maken om de onderhandelingen in Kopenhagen positief te kunnen afsluiten.

Lees verder

Klimaatresolutie moet Europese inzet in Kopenhagen op scherp zetten

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft bijna unaniem een resolutie aangenomen over de Europese inzet voor de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen in december. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is medeauteur van de resolutie en hoopt dat het Europarlement hiermee de onderhandelingen op scherp zet.

"Met deze resolutie roepen we de EU op om vooral het voortouw te nemen. Juist Europa moet initiatief tonen en ervoor te zorgen dat er een harde doelstelling komt van een uitstootreductie van tegen de 40% voor 2020. Doet Europa dat niet, dan gaat er bij andere westerse landen ook geen beweging komen", zegt Eickhout

Update: Bas Eickhout sprak dinsdagochtend in de plenaire zaal van het Europees Parlement over de doelstellingen rondom klimaatverandering.

Lees verder

Bas Eickhout krijgt plek in tijdelijke commissie Financieel-Economische Crisis

Het Europees Parlement begint een tijdelijke commissie om de financiële en economische crisis te bestrijden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout krijgt een plek in deze commissie om namens de Groenen te werken aan meer groene banen in Europa. Vandaag werd hij officieel geïnstalleerd.

Eickhout is al lid van de Milieucommissie en Landbouwcommissie in het Europees Parlement. "Juist door het combineren van deze dossiers met economie en financiën wil ik de komende jaren gaan werken aan de verkiezingsbelofte van GroenLinks. Een green deal. Door te investeren in de groene sector kun je én de economische crisis én de klimaatcrisis gelijktijdig oplossen", zegt Eickhout.

Lees verder

GroenLinks blij met EU-plan voor energiebesparing

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert verheugd op de plannen van de Europese Commissie om lidstaten 20% van hun energie te laten besparen. Deze plannen lekte vandaag uit. In het document van de Europese Commissie wordt gesproken over zeven maatregelen die genomen moeten worden om 2 miljoen Europese banen te creëren. Hierbij wordt vooral gekeken naar renovatie van bestaande huizen en de rol die energiebedrijven kunnen spelen bij het efficiënter omgaan met energie.

Bas Eickhout: "De Europese Commissie laat terecht zien dat met energiebesparing bijna 10% van de Europese broeikasgasemissies kan worden aangepakt. Daarmee alleen al kan de EU naar Kopenhagen haar eigen bod veel ambitieuzer maken."

Lees verder

Geld voor onderzoek duurzame technieken is goed, prioriteiten moeten beter

De Europese Commissie presenteerde deze week plannen voor extra investeringen in koolstofarme technologieën. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij dat er steun is voor onderzoek, maar vindt dat de Commissie opnieuw de kans laat liggen om de echt duurzame technieken te stimuleren.

Eickhout vindt het goed nieuws dat de Europese Commissie de komende tien jaar een extra investering van 50 miljard euro beschikbaar wil stellen voor onderzoek naar schonere technologieën. "Dit betekent dat de investering in de EU per jaar van 3 tot 8 miljard gaan. Die is hard nodig om te zoeken naar oplossingen voor echte duurzame vormen van energie in Europa. Dat is niet alleen goed om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook goed om groene banen te creëren."

Lees verder