Nieuws van Jesse Klaver

Wet De Krom levert geen werk op

GroenLinks is teleurgesteld in de vandaag gepresenteerde Wet Werken naar Vermogen, die allerlei sociale regelingen samenvoegt. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken mist de kans om mensen aan de slag te krijgen. De budgetten voor de uitkering gaan omhoog en de budgetten om mensen aan het werk te helpen juist omlaag.

Lees verder

GroenLinks steunt lerarenprotest

Vandaag gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. In Den Haag protesteren ongeveer 1500 leraren op het Plein. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver spreekt de docenten toe.

Lees verder

GroenLinks wil modernisering pensioenen

Vandaag werd opnieuw duidelijk dat de pensioenfondsen er slecht voorstaan. De Nederlandsche Bank heeft bij hoge uitzondering de rekenrente aangepast waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. De maatregel scheelt de pensioenfondsen miljoenen. GroenLinks wil dat er een einde komt aan het doormodderen met schijnoplossingen. Pensioenen moet zo snel mogelijk moderniseren om zo te zorgen dat het vermogenstekort wordt ingelopen en de rekening eerlijk wordt verdeeld.

Lees verder

Steun voor verzet scholieren tegen ophokplicht

GroenLinks steunt de demonstratie van scholieren op het Museumplein tegen de invoering van de hoge urennorm voor het voortgezet onderwijs. De scholieren zijn bang dat scholen weer doelloze ophokuren zullen verzinnen om boetes te voorkomen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat na een lange discussie waaruit bleek dat de urennorm op maximaal 1000 uur moest komen, de minister toch weer voor de hogere norm van 1040 uur heeft gekozen.

Lees verder