Nieuws van Jesse Klaver

5000 personeelsleden hard nodig in onderwijs

Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onacceptabel dat de bezuinigingen op passend onderwijs leiden tot 5000 ontslagen. De begeleiders zijn hard nodig om leerlingen goed onderwijs te geven. Klaver heeft een debat aangevraagd met minister Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees verder

Bedrijfsleven moet 'Kwartje van Marja' bijdragen aan onderwijs

Het bedrijfsleven mag meer verwachten van het onderwijs, maar moet dan ook extra bijdragen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil de verlaging van de verlaging van de vennootschapsbelasting deels terugdraaien om gericht te investeren in beroepsonderwijs. Met een kwart procent meer vennootschapsbelasting kan er 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in de behoeften die het bedrijfsleven heeft in het onderwijs.

Lees verder

Verplicht register voor leraren en schoolbestuurders

Alle leraren en schoolbestuurders moeten zich registreren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit onderwijsregister worden hun kennis en kunde opgenomen. Het moet op dezelfde manier gaan werken als het BIG –register voor de zorg. Dat zal Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Klaver wil dat de overheid dit register instelt.

Lees verder

Kamp voert achterhoedegevecht arbeidsmigranten

GroenLinks verwijt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid symboolpolitiek vanwege zijn besluit om Roemenen en Bulgaren nog twee jaar langer vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt te ontzeggen. Dit pakt slechts negatief uit voor de Nederlandse arbeidsmarkt en voor de arbeidsomstandigheden van werknemers uit de EU. Voor Roemenië en Bulgarije die sinds 2007 lid zijn van de EU, gelden overgangsmaatregelen voordat de arbeidsmarkt voor hen volledig open gaat. Het kabinet besloot vandaag die termijn te verlengen.

Lees verder

Steun voor verzet tegen studieboete

Tweede Kamerlid Jesse Klaver steunt de studentenorganisaties ISO, LSVb en de LKvV in hun verzet tegen de langstudeerboete. De studenten hebben een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. De boete van 3000 euro zal vanaf komend studiejaar worden opgelegd aan iedereen die langer studeert dan de nominale studieduur plus één jaar voor de bachelorfase en één jaar voor de mastersfase. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waarin studenten verkeren en de nuttige activiteiten die studenten verrichten.

Lees verder

Werk-Gaat-Voor-Alles principe voor sociaal beleid

Bij de uitvoering van sociale zekerheid moet de klant altijd voor gaan, vindt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Het gaat niet om de instituten, maar om mensen. Misstanden bij het UWV moeten dus niet ten koste gaan van de dienstverlening en bij reorganisaties moeten de klappen vallen in de overhead. Klaver keert zich vooral tegen het afschaffen van 48 Werkpleinen en het veel te vaak inzetten van 'e-dienstverlening.' Hij wil een Werk-Gaat-Voor-Alles principe, waarmee het doel voorop blijft staan: mensen aan het werk helpen.

Lees verder