Nieuws van Jesse Klaver

GroenLinks wil hoorzitting flexwerkers

Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil een hoorzitting over de positie van zzp-ers en flexwerkers in de naderende banencrisis. Klaver stelt vandaag voor een hoorzitting te organiseren om met hen te praten over scholing en loopbaanbeleid. Een derde van de werknemers heeft geen vast contract meer. Hij wil een hoorzitting over de toekomst van de arbeidsmarkt en daarin de outsiders aan het woord laten. Zij verdienen investeringen in hun toekomst door kabinet, werkgevers en henzelf.

Lees verder

Banencrisis dreigt voor Nederland

Als minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet ingrijpt, dreigt een nieuwe crisis: een banencrisis. Volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver moet het kabinet nu al maatregelen nemen om de klappen van de crisis op te vangen. Het kabinet leidt nu een nieuwe generatie op voor werkloosheid. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht de komende twee jaar 137.000 extra werklozen. Hiermee dreigt een volwaardige banencrisis, die ingrijpt in ons dagelijks leven.

Groenlinks presenteert vandaag bij de begrotingsbehandeling het actieplan 'GroenLinks werkt wél.' De oplossing is investeren in scholing, flex en het tijdelijk detacheren van mensen bij een andere werkgever.

Lees verder

5000 personeelsleden hard nodig in onderwijs

Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onacceptabel dat de bezuinigingen op passend onderwijs leiden tot 5000 ontslagen. De begeleiders zijn hard nodig om leerlingen goed onderwijs te geven. Klaver heeft een debat aangevraagd met minister Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees verder

Bedrijfsleven moet 'Kwartje van Marja' bijdragen aan onderwijs

Het bedrijfsleven mag meer verwachten van het onderwijs, maar moet dan ook extra bijdragen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil de verlaging van de verlaging van de vennootschapsbelasting deels terugdraaien om gericht te investeren in beroepsonderwijs. Met een kwart procent meer vennootschapsbelasting kan er 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in de behoeften die het bedrijfsleven heeft in het onderwijs.

Lees verder

Verplicht register voor leraren en schoolbestuurders

Alle leraren en schoolbestuurders moeten zich registreren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit onderwijsregister worden hun kennis en kunde opgenomen. Het moet op dezelfde manier gaan werken als het BIG –register voor de zorg. Dat zal Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Klaver wil dat de overheid dit register instelt.

Lees verder

Kamp voert achterhoedegevecht arbeidsmigranten

GroenLinks verwijt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid symboolpolitiek vanwege zijn besluit om Roemenen en Bulgaren nog twee jaar langer vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt te ontzeggen. Dit pakt slechts negatief uit voor de Nederlandse arbeidsmarkt en voor de arbeidsomstandigheden van werknemers uit de EU. Voor Roemenië en Bulgarije die sinds 2007 lid zijn van de EU, gelden overgangsmaatregelen voordat de arbeidsmarkt voor hen volledig open gaat. Het kabinet besloot vandaag die termijn te verlengen.

Lees verder