Nieuws van Jesse Klaver

Steun voor verzet tegen studieboete

Tweede Kamerlid Jesse Klaver steunt de studentenorganisaties ISO, LSVb en de LKvV in hun verzet tegen de langstudeerboete. De studenten hebben een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. De boete van 3000 euro zal vanaf komend studiejaar worden opgelegd aan iedereen die langer studeert dan de nominale studieduur plus één jaar voor de bachelorfase en één jaar voor de mastersfase. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waarin studenten verkeren en de nuttige activiteiten die studenten verrichten.

Lees verder

Werk-Gaat-Voor-Alles principe voor sociaal beleid

Bij de uitvoering van sociale zekerheid moet de klant altijd voor gaan, vindt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Het gaat niet om de instituten, maar om mensen. Misstanden bij het UWV moeten dus niet ten koste gaan van de dienstverlening en bij reorganisaties moeten de klappen vallen in de overhead. Klaver keert zich vooral tegen het afschaffen van 48 Werkpleinen en het veel te vaak inzetten van 'e-dienstverlening.' Hij wil een Werk-Gaat-Voor-Alles principe, waarmee het doel voorop blijft staan: mensen aan het werk helpen.

Lees verder

Ingreep schoolvakanties maakt werken in onderwijs onaantrekkelijker

GroenLinks ziet niets in het voorstel van minster Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de lerarenvakanties in te korten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt de vakantie van leraren een zaak van de sociale partners. In overleg met ouders moeten zij werken aan roosters waardoor leerlingen optimaal les krijgen. De inspectie moet ingrijpen als leerlingen klagen over ophokuren.

Lees verder

Steun pensioenopstand nieuwe generatie

Het nieuwe pensioenakkoord is een slechte deal. Het legt de rekening van de vergrijzing eenzijdig bij onze generatie. Eigenlijk bij iedereen onder de 55 jaar. Vakbonden, werkgevers en minister Kamp stevenen hiermee volop af op een generatieconflict.

Ik ben dan ook erg blij dat de jongerenorganisaties van de politieke partijen met een manifest waarin zij pleiten voor een eerlijk pensioen. Ik steun dit pleidooi van harte en wil jou vragen dat ook te doen.

Lees verder

Kamp moet generatieconflict pensioenen voorkomen

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver reageert verheugd op de 'pensioenopstand' van politieke jongerenorganisaties. Dit is de stem van de toekomst waar Kamp naar moet luisteren. Politieke jongerenorganisaties doen vandaag een oproep in NRC Handelsblad om de risico's beter te verdelen over de generaties en rijke ouderen nu al meer mee te laten betalen.

Lees verder

Draai verlaging sociaal minimum met 2000 euro terug

GroenLinks komt woensdag met een amendement om werken te laten lonen. Mensen met een minimumloon houden in het GroenLinks-plan geld over, zonder dat mensen met een uitkering er op achteruit gaan. Het kabinet kort juist 2.000 euro op het sociaal minimum. Het alternatief van Tweede Kamerlid Jesse Klaver draait dit terug en zorgt er ook nog voor dat meer mensen aan het werk kunnen. Dit regelt hij door de belasting op arbeid te verlagen en de belastingen te vergroenen.

Lees verder