Nieuws van Jesse Klaver

Ingreep schoolvakanties maakt werken in onderwijs onaantrekkelijker

GroenLinks ziet niets in het voorstel van minster Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de lerarenvakanties in te korten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt de vakantie van leraren een zaak van de sociale partners. In overleg met ouders moeten zij werken aan roosters waardoor leerlingen optimaal les krijgen. De inspectie moet ingrijpen als leerlingen klagen over ophokuren.

Lees verder

Steun pensioenopstand nieuwe generatie

Het nieuwe pensioenakkoord is een slechte deal. Het legt de rekening van de vergrijzing eenzijdig bij onze generatie. Eigenlijk bij iedereen onder de 55 jaar. Vakbonden, werkgevers en minister Kamp stevenen hiermee volop af op een generatieconflict.

Ik ben dan ook erg blij dat de jongerenorganisaties van de politieke partijen met een manifest waarin zij pleiten voor een eerlijk pensioen. Ik steun dit pleidooi van harte en wil jou vragen dat ook te doen.

Lees verder

Kamp moet generatieconflict pensioenen voorkomen

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver reageert verheugd op de 'pensioenopstand' van politieke jongerenorganisaties. Dit is de stem van de toekomst waar Kamp naar moet luisteren. Politieke jongerenorganisaties doen vandaag een oproep in NRC Handelsblad om de risico's beter te verdelen over de generaties en rijke ouderen nu al meer mee te laten betalen.

Lees verder

Draai verlaging sociaal minimum met 2000 euro terug

GroenLinks komt woensdag met een amendement om werken te laten lonen. Mensen met een minimumloon houden in het GroenLinks-plan geld over, zonder dat mensen met een uitkering er op achteruit gaan. Het kabinet kort juist 2.000 euro op het sociaal minimum. Het alternatief van Tweede Kamerlid Jesse Klaver draait dit terug en zorgt er ook nog voor dat meer mensen aan het werk kunnen. Dit regelt hij door de belasting op arbeid te verlagen en de belastingen te vergroenen.

Lees verder

Jesse Klaver neemt vrijdenkersruimte over

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil de vrijdenkersruimte nieuw leven inblazen. Klaver vindt dat er in politiek Den Haag ruimte moet blijven voor afwijkende geluiden. Geluiden die misschien niet altijd even smaakvol zijn, maar wel een plaats hebben in het debat en bestreden moeten worden met argumenten, niet met verboden. Klaver wil de ruimte inrichten in zijn gang in het Tweede Kamergebouw.

Lees verder

Kamp zet veel te kleine stap om pensioen eerlijk te maken

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het plan van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om mensen met lage inkomens een klein bedrag uit te keren in de laatste jaren dat ze werken, een veel te kleine stap om het pensioen echt eerlijk te maken. “Dit is een concessie om het pensioenakkoord te redden, niet om de pensioenen beter te maken. Mij gaat het er nu om dat we het akkoord beter en eerlijker maken voor jong en oud en arm en rijk en mensen ook echt aan het werk komen en blijven.”

Lees verder