Nieuws van Jesse Klaver

Jesse Klaver wil een breed debat toekomst AOW

Vandaag 4 juni, is het precies een jaar geleden dat de sociale partners het pensioenakkoord op hoofdlijnen sloten. De uitwerking van het akkoord blijkt complex en er is nog steeds geen overeenstemming over een oplossing. GroenLinks wil de toekomst van de AOW zeker stellen en wil dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver roept daarom op tot een breed debat over de toekomst van de AOW.

Lees verder

Stemadvies VNG overwinning op kabinet

GroenLinks is verheugd dat de gemeenten niet tekenen voor de bezuiniging op de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij vinden het budget te krap om mensen aan het werk te helpen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte dat vandaag bekend. GroenLinks pleitte in de Tweede Kamer en de gemeenten ook voor het niet instemmen met dit deel van het akkoord.

Lees verder

Kabinet bezuinigt mensen uitkering in

Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil dat het kabinet zijn plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt drastisch bijstelt. Het kabinet kiest er bewust voor om jaarlijks 200 miljoen weg te bezuinigen op het budget om mensen aan het werk te helpen en dat geld vervolgens in het potje voor de uitkeringen te stoppen. Vandaag debatteert Klaver hierover in de Kamer met staatsecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder

Geen draagvlak gemeenten bezuiniging onderkant arbeidsmarkt

Het kabinet zal een alternatief moeten vinden voor de plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het verzet onder Gemeenten tegen de Wet werken naar vermogen, en daarmee het bestuursakkoord tussen gemeenten, rijk en provincies, groeit. Uit een onderzoek van GroenLinks onder de 54 grote gemeenten blijkt dat ruim de helft van deze gemeenten ernaar neigt of er al zeker is op 8 juni tijdens het VNG-congres tegen het bestuursakkoord te stemmen.

Lees verder

GroenLinks mist student en docent in kwaliteitsplan hbo

GroenLinks vindt dat de student en docent er nog niet goed vanaf komen in het kwaliteitsplan voor het hbo van staatssecretaris Zijlstra. De controle wordt beter en docenten hoger opgeleid, maar aan de studiecultuur, de schaal van het onderwijs en het centraal zetten van de collegezaal gebeurt te weinig. Voor een grondige oplossing van de problemen in het hbo moet de staatssecretaris de bedrijfsmatige cultuur aanpakken en studenten en docenten weer eigenaar maken van het onderwijs, vindt Tweede-Kamerlid Jesse Klaver.

Lees verder