Nieuws van Jesse Klaver

Geen draagvlak gemeenten bezuiniging onderkant arbeidsmarkt

Het kabinet zal een alternatief moeten vinden voor de plannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het verzet onder Gemeenten tegen de Wet werken naar vermogen, en daarmee het bestuursakkoord tussen gemeenten, rijk en provincies, groeit. Uit een onderzoek van GroenLinks onder de 54 grote gemeenten blijkt dat ruim de helft van deze gemeenten ernaar neigt of er al zeker is op 8 juni tijdens het VNG-congres tegen het bestuursakkoord te stemmen.

Lees verder

GroenLinks mist student en docent in kwaliteitsplan hbo

GroenLinks vindt dat de student en docent er nog niet goed vanaf komen in het kwaliteitsplan voor het hbo van staatssecretaris Zijlstra. De controle wordt beter en docenten hoger opgeleid, maar aan de studiecultuur, de schaal van het onderwijs en het centraal zetten van de collegezaal gebeurt te weinig. Voor een grondige oplossing van de problemen in het hbo moet de staatssecretaris de bedrijfsmatige cultuur aanpakken en studenten en docenten weer eigenaar maken van het onderwijs, vindt Tweede-Kamerlid Jesse Klaver.

Lees verder

GroenLinks wil commissie studenten en docenten hbo

GroenLinks wil naar aanleiding van de problemen in het hoger beroepsonderwijs breken met de macht van schoolbesturen.Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil een parlementaire commissie van studenten en docenten instellen. Zo neemt het parlement het heft in handen. Na een lange reeks van incidenten moet het hbo grondig hervormd worden en studenten en docenten zijn de sleutel om dat voor elkaar te krijgen.

Lees verder

Hbo heeft fundamenteel probleem

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) voltrekt zich een kwaliteitsramp volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat alle onderzochte opleidingen voor verbetering vatbaar zijn en in meer dan de helft van de gevallen de situatie op zijn minst zorgelijk is. GroenLinks ziet een fundamenteel probleem in het hbo en wil dit structureel oplossen. Klaver heeft een debat aangevraagd en gekregen.

Lees verder

Haal bezuiniging onderkant arbeidsmarkt uit bestuursakkoord

GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

Lees verder

Maak van uitstel onderwijsbezuinigingen gelijk afstel

GroenLinks is blij dat de bezuiniging op passend onderwijs wordt uitgesteld, net als de kennisboete op studieuitloop, de zogeheten Halbeheffing. Tweede Kamerlid Jesse Klaver is tevreden over het uitstel, maar vindt dat van uitstel nu nog afstel moet komen, de plannen moeten van de baan. GroenLinks wil investeren in intensiever onderwijs en leerlingen en studenten meer en betere docenten bieden.

Lees verder