Nieuws van Jesse Klaver

GroenLinks wil commissie studenten en docenten hbo

GroenLinks wil naar aanleiding van de problemen in het hoger beroepsonderwijs breken met de macht van schoolbesturen.Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil een parlementaire commissie van studenten en docenten instellen. Zo neemt het parlement het heft in handen. Na een lange reeks van incidenten moet het hbo grondig hervormd worden en studenten en docenten zijn de sleutel om dat voor elkaar te krijgen.

Lees verder

Hbo heeft fundamenteel probleem

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) voltrekt zich een kwaliteitsramp volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat alle onderzochte opleidingen voor verbetering vatbaar zijn en in meer dan de helft van de gevallen de situatie op zijn minst zorgelijk is. GroenLinks ziet een fundamenteel probleem in het hbo en wil dit structureel oplossen. Klaver heeft een debat aangevraagd en gekregen.

Lees verder

Haal bezuiniging onderkant arbeidsmarkt uit bestuursakkoord

GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

Lees verder

Maak van uitstel onderwijsbezuinigingen gelijk afstel

GroenLinks is blij dat de bezuiniging op passend onderwijs wordt uitgesteld, net als de kennisboete op studieuitloop, de zogeheten Halbeheffing. Tweede Kamerlid Jesse Klaver is tevreden over het uitstel, maar vindt dat van uitstel nu nog afstel moet komen, de plannen moeten van de baan. GroenLinks wil investeren in intensiever onderwijs en leerlingen en studenten meer en betere docenten bieden.

Lees verder

Kabinet kweekt nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken

GroenLinks is erg ontevreden over het akkoord dat het kabinet met provincies en gemeenten dreigt te sluiten over de onderkant van de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert niet in werk, maar duwt mensen verder in een uitkering. Tweede Kamerlid Jesse Klaver roept gemeenten op zich niet medeverantwoordelijk te maken voor een nieuwe generatie mensen die afhankelijk wordt van een uitkering.

Lees verder

GroenLinks wil de studie aan de student teruggeven

GroenLinks wil het hoger onderwijs teruggeven aan nieuwsgierige en ambitieuze studenten. Kamerlid Jesse Klaver presenteert maandag 21 maart bij de bespreking van het rapport van de Commissie Veerman een voorstel om het recht van studenten op goed en toegankelijk onderwijs waarborgen. Klaver pleit onder meer voor een recht op les, een recht op begeleiding en een recht op nieuwsgierigheid.

Lees verder