Nieuws van Jesse Klaver

Minister Kamp laat ware conservatieve aard zien

GroenLinks is niet enthousiast over het gebrek aan visie dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in De Volkskrant schetst. Kamp wil de ontslagbescherming en ww wijzigen en de pensioenleeftijd verhogen, maar biedt geen enkel perspectief op nieuwe banen en socialer beleid.

Lees verder

Rutte staat met de rug naar oppositie over passend onderwijs

Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat minister-president Rutte niet naar de Kamer komt om met de oppositie oplossingen te zoeken voor de desastreuze gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. “Zo ken ik Rutte niet. Wat is er gebeurd met de premier die geroemd werd om zijn open houding in debatten? Waar is de uitgestoken hand?”

Lees verder

GroenLinks roept coalitiepartijen op tot alternatief voorstel passend onderwijs

Er is massaal verzet tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, er zijn nog veel teveel vragen die boven de markt hangen. Daarom kan het kabinet nu niet op een verantwoorde manier de bezuiniging op passend onderwijs doorvoeren. De meest kwetsbare leerlingen, hun docenten en hun ouders worden de dupe van deze bezuiniging. Kamerlid Jesse Klaver wil dat CDA, VVD en gedoogpartner PVV het regeerakkoord op dit punt openbreken en met een alternatief voorstel komen.

Lees verder

Kwetsbare mensen zijn dupe van politieke polarisatie

Tweede Kamerlid Jesse KLaver en de Amsterdamse wethouder Andrée van Es schreven samen een opiniestuk in de Volkskrant: Van alle plannen van het kabinet zijn die voor mensen met een arbeidshandicap het meest schrijnend. Jonge gehandicapten en werknemers in de sociale werkvoorziening zien met zorg het bezuinigingsbeleid van kabinet Rutte tegemoet. Terecht protesteren zij tegen de ingrepen die worden voorgesteld. Het koste wat kost verdedigen van huidige regelingen vinden wij niet de oplossing.

Lees verder

Werkgarantie voor mensen in de WSW

GroenLinks wil een werkgarantie voor de wsw-ers en voor de mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. Deze garantie moet wat GroenLinks betreft deel uit maken van het nog te sluiten Sociaal Akkoord tussen dit kabinet en de sociale partners.

Lees verder

Geef duidelijkheid over financiële beloftes voor WK voetbal

België en Nederland hebben zich kandidaat gesteld voor het WK van 2018 of 2022. In het (niet-openbare) bidbook staan voorstellen hiervoor. Volgens GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver (woordvoerder sport) worden hierin verregaande beloftes gedaan richting de internationale voetbalbond FIFA. De beloften lijken in strijd met de huidige belastingwetgeving, waar het parlement over gaat, niet een demissionair kabinet. Daarom moet het bidbook zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer.

Lees verder

Pagina's