Nieuws van Jesse Klaver

Kabinet kweekt nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken

GroenLinks is erg ontevreden over het akkoord dat het kabinet met provincies en gemeenten dreigt te sluiten over de onderkant van de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert niet in werk, maar duwt mensen verder in een uitkering. Tweede Kamerlid Jesse Klaver roept gemeenten op zich niet medeverantwoordelijk te maken voor een nieuwe generatie mensen die afhankelijk wordt van een uitkering.

Lees verder

GroenLinks wil de studie aan de student teruggeven

GroenLinks wil het hoger onderwijs teruggeven aan nieuwsgierige en ambitieuze studenten. Kamerlid Jesse Klaver presenteert maandag 21 maart bij de bespreking van het rapport van de Commissie Veerman een voorstel om het recht van studenten op goed en toegankelijk onderwijs waarborgen. Klaver pleit onder meer voor een recht op les, een recht op begeleiding en een recht op nieuwsgierigheid.

Lees verder

Minister Kamp laat ware conservatieve aard zien

GroenLinks is niet enthousiast over het gebrek aan visie dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in De Volkskrant schetst. Kamp wil de ontslagbescherming en ww wijzigen en de pensioenleeftijd verhogen, maar biedt geen enkel perspectief op nieuwe banen en socialer beleid.

Lees verder

Rutte staat met de rug naar oppositie over passend onderwijs

Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat minister-president Rutte niet naar de Kamer komt om met de oppositie oplossingen te zoeken voor de desastreuze gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. “Zo ken ik Rutte niet. Wat is er gebeurd met de premier die geroemd werd om zijn open houding in debatten? Waar is de uitgestoken hand?”

Lees verder

GroenLinks roept coalitiepartijen op tot alternatief voorstel passend onderwijs

Er is massaal verzet tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, er zijn nog veel teveel vragen die boven de markt hangen. Daarom kan het kabinet nu niet op een verantwoorde manier de bezuiniging op passend onderwijs doorvoeren. De meest kwetsbare leerlingen, hun docenten en hun ouders worden de dupe van deze bezuiniging. Kamerlid Jesse Klaver wil dat CDA, VVD en gedoogpartner PVV het regeerakkoord op dit punt openbreken en met een alternatief voorstel komen.

Lees verder

Kwetsbare mensen zijn dupe van politieke polarisatie

Tweede Kamerlid Jesse KLaver en de Amsterdamse wethouder Andrée van Es schreven samen een opiniestuk in de Volkskrant: Van alle plannen van het kabinet zijn die voor mensen met een arbeidshandicap het meest schrijnend. Jonge gehandicapten en werknemers in de sociale werkvoorziening zien met zorg het bezuinigingsbeleid van kabinet Rutte tegemoet. Terecht protesteren zij tegen de ingrepen die worden voorgesteld. Het koste wat kost verdedigen van huidige regelingen vinden wij niet de oplossing.

Lees verder