Nieuws van Jesse Klaver

Pensioenplannen kabinet onacceptabel

De plannen van het kabinet voor de versobering van pensioenen zijn onacceptabel, vindt GroenLinks. Het opbouwpercentage dat het kabinet wil invoeren biedt mensen onvoldoende mogelijkheid een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Daarom komt GroenLinks vandaag met een wijzigingsvoorstel dat het opbouwpercentage op 2% stelt. Dat percentage is volgens zowel vakbonden als pensioenfondsen het noodzakelijke om een goed pensioen in de toekomst te kunnen garanderen.

Lees verder

Laat ook multinationals eerlijk belasting betalen

Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil dat het kabinet nu snel de motie Klaver uitvoert en een actieplan tegen belastingontwijking opstelt. Vandaag publiceerde de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van lobbyclub Holland Financial Center (HFC) een rapport over de omvang van belastingontwijking door multinationals. Door geld via Nederland weg te sluizen betalen grote bedrijven amper belasting.

Lees verder

Eurotop zet stap naar openheid over belastingafdrachten multinationals

De Europese regeringsleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken voor country-by-country reporting. Multinationals moeten openbaar gaan maken hoeveel winst zij maken en hoeveel belasting zij betalen in elk land waar zij actief zijn. GroenLinks heeft lang geijverd voor deze maatregel.

"Belastingontwijking komt eerder aan het licht als multinationals in hun jaarverslag openheid moeten verschaffen over winsten en belastingen", zegt Kamerlid Jesse Klaver.

Lees verder